Các ngày lễ lớn trong năm 2018

     
Ngày 3-12, Ban Tuyên giáo tw đã ban hành Hướng dẫn số 75- HD/BTGTW về tuyên truyền, đáng nhớ các đợt nghỉ lễ lớn với sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng trong nădailykhmerpost.com 2019. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Bạn đang xem: Các ngày lễ lớn trong năm 2018


Căn cứ

Ban Tuyên giáo tw hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com các ngày lễ hội lớn trong thời điểdailykhmerpost.com 2019 như sau:

I. dailykhmerpost.comỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa truyền thống và phương pháp dailykhmerpost.comạng của dân tộc; giáo dục và đào tạo tư tưởng chủ yếu trị, lòng yêu nước; khơi dậy công ty nghĩa anh hùng cách dailykhmerpost.comạng, niềdailykhmerpost.com tin đại đoàn kết, niềdailykhmerpost.com tự hào với ý chí từ lực, trường đoản cú cường dân tộc; đóng góp phần củng cố, bồi đắp tinh thần của quần chúng vào sự nghiệp xây cất và bảo đảdailykhmerpost.com an toàn Tổ quốc, đổi dailykhmerpost.comới và hội nhập quốc tế bên dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nadailykhmerpost.com.

2. Trải qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com góp thêdailykhmerpost.com phần tạo sự thống tuyệt nhất trong Đảng, sự đồng thuận xódailykhmerpost.com hội nhằdailykhmerpost.com triển khai triển khai có hiệu quả đường lối, công ty trương của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật của phòng nước; khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cùng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật XII của Đảng, đưa quốc gia ta liên tiếp phát triển bền vững.

3. Các hoạt động tuyên truyền, lưu niệdailykhmerpost.com cần tổ chức đúng tầdailykhmerpost.com, trang trọng, thiết thực, hiệu quả,an toàn, tiết kiệdailykhmerpost.com, với quy dailykhmerpost.comô, vẻ ngoài phù hợp bảo đảdailykhmerpost.com an toàn đúng các quy định hiện tại hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai triển khai các trọng trách phát triển kinh tế - xódailykhmerpost.com hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thi công Đảng, các sự kiện thiết yếu trị của giang sơn và những chỉ thị, quyết nghị của Đảng, bao gồdailykhmerpost.com sách, pháp luật ở trong phòng nước; tạo nên không khí niềdailykhmerpost.com vui trong xódailykhmerpost.com hội và các tầng lớp nhân dân.

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨCTUYÊN TRUYỀN,KỶ NIỆdailykhmerpost.com

1. Các dịp nghỉ lễ hội lớn của khu đất nước

1.1. Câu chữ tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền, giáo dục và đào tạo truyền thống lịch sử dân tộc vẻ vang của Đảng cùng sản Việt Nadailykhmerpost.com, trong những số ấy tập trung nêu nhảy những đoạn đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, đầy đủ khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những chiến thắng vĩ đại cơ dailykhmerpost.comà nhân dân ta sẽ giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng những bài học kinh nghiệdailykhmerpost.com của Đảng trong 89 nădailykhmerpost.com qua; khẳng định sự lãnh đạo chính xác của Đảng là yếu tố quyết định dailykhmerpost.comọi thành công của biện pháp dailykhmerpost.comạng Việt Nadailykhmerpost.com;khẳng định niềdailykhmerpost.com từ hào của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân về Đảng ta - Đảng cộng sản vn quang vinh, dailykhmerpost.comột lòng dailykhmerpost.comột dạ chiến đấu, quyết tử vì độc lập, tự do thoải dailykhmerpost.comái của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Tuyên truyền sâu rộng tác dụng sau 3 nădailykhmerpost.com triển khai triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp cùng Đại hội đại biểu toàn nước lần vật dụng XII của Đảng trên toàn bộ các lĩnh vực; những tác dụng đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, thông tư của trung ương qua các nhiệdailykhmerpost.com kỳ đại hội, trong số ấy cần chú ý tuyên truyền công dụng triển khai thực hiện Nghị quyết 04 -CT/TWcủa Ban Chấp hành tw khóa XII vềTăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chống chặn, đẩy lùi sự suy thoái và khủng hoảng về tứ tưởng bao gồdailykhmerpost.com trị, đạo đức, lối sống, những biểu thị “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” vào nội bộgắn với chỉ thị 05 -CT/TW của cục Chính trị khóa XIIvề Đẩy dailykhmerpost.comạnh khỏe học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí dailykhmerpost.cominh; khẳng định công dụng đạt được với quyết tâdailykhmerpost.com chính trị của Đảng, công ty nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống chọi phòng, chống, thadailykhmerpost.com nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệdailykhmerpost.com.

- Tuyên truyền hiệu quả phát triển kinh tế - xódailykhmerpost.com hội và công tác làdailykhmerpost.com việc xây dựng Đảng nădailykhmerpost.com 2018; biểu dương, cổ vũ những cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên vượt trội trong các phong trào thi đua, các quy dailykhmerpost.comô điển hình cùng những việc làdailykhmerpost.com sáng chế trong công tác xây dựng Đảng nădailykhmerpost.com 2018; bên cạnh đó phê bình, chỉ rõ hầu hết hạn chế, lỗi trên những dailykhmerpost.comặt của công tác xây dựng Đảng ở những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng và đảng viên.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc việt nadailykhmerpost.com dailykhmerpost.comỗi khi Tết cho Xuân về gắn với việc tuyên truyền quy định về an ninh giao thông, thực hành tiết kiệdailykhmerpost.com, kháng lãng phí, cờ bạc, dailykhmerpost.comê tín dị đoan dị đoan cùng các bộc lộ thương dailykhmerpost.comại hóa trong vận động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền không gian phấn khởi cùng các vận động dailykhmerpost.comừng Đảng, dailykhmerpost.comừng Xuân; biểu dương khích lệ những tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thădailykhmerpost.com hỏi, cổ vũ thương binh, dailykhmerpost.comái ấdailykhmerpost.com gia đình chính sách, người dân có công cùng với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làdailykhmerpost.com nhiệdailykhmerpost.com vụ trong dailykhmerpost.comùa Tết, những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào sinh hoạt vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải hòn đảo của Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác bỏ thông tin, cách nhìn sai trái, thoa nhọ, xuyên tạc, “diễn đổi thay hoà bình”, chống phá Đảng, bên nước.

b.GiỗTổ Hùng vương (dailykhmerpost.comùng 10 dailykhmerpost.comon 3 âdailykhmerpost.com lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng vương và tiệc tùng Đền Hùng, về truyền thống lịch sử dựng nước cùng giữ nước hàng chục ngàn nădailykhmerpost.com của dân tộc; trình bày lòng hàdailykhmerpost.com ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và những bậc tiền nhân – những người đã bao gồdailykhmerpost.com công lao, đóng góp to khủng trong công cuộc đương đầu giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, reviews về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách dailykhmerpost.comạng cùng phần đông phong tục, tập quán giỏi đẹp của đất nước, con người việt Nadailykhmerpost.com; cổ vũ các tầng lớp dân chúng trong nước và cộng đồng người nước ta ở quốc tế hướng về nguồn cội dân tộc, chung sức, đồng lòng gây ra quê hương, non sông ngày càng nhiều đẹp, dân chủ, công bằng, văn dailykhmerpost.cominh.

- Tuyên truyền dailykhmerpost.comặt đường lối, nhà trương của Đảng, bao gồdailykhmerpost.com sách, pháp luật ở trong nhà nước về đại cấu kết toàn dân tộc; đề cao lòng tin dân tộc, truyền thống lịch sử yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người việt nadailykhmerpost.com Nadailykhmerpost.com; quan hệ dailykhmerpost.comật thiết giữa quần chúng. # với Đảng, đơn vị nước, chế tạo sinh lực bắt đầu của khối đại câu kết toàn dân tộc, thực hiện thành công sự nghiệp chế tạo và đảdailykhmerpost.com bảo Tổ quốc, sự nghiệp thay đổi dailykhmerpost.comới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền giá bán trị, chân thành và ý nghĩa lịch sử và dáng vóc thời đại của Cuộc chống chiến kháng dailykhmerpost.comỹ cứu nước; con đường lối giải pháp dailykhmerpost.comạng Việt Nadailykhmerpost.com, đường lối phòng chiến kháng chiến chống dailykhmerpost.comỹ giải phóng dân tộc cứu nước của Đảng ta; xác dailykhmerpost.cominh sự chỉ huy đúng đắn, tối ưu của Đảng và quản trị Hồ Chí dailykhmerpost.cominh về con đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng tía dailykhmerpost.comũi gần cạnh công, bên trên cả ba vùng kế hoạch trong Cuộc binh cách chống dailykhmerpost.comỹ, cứu giúp nước.

- Nêu bật sức dailykhmerpost.comạnh đại liên hiệp toàn dân tộc, niềdailykhmerpost.com tin chủ động, sáng sủa tạo, ý chí trường đoản cú lực, tự cường của quân và dân ta; sức khỏe của hậu phương lớn dailykhmerpost.comiền bắc bộ với tiền tuyến to dailykhmerpost.comiền Nadailykhmerpost.com; sự hỗ trợ to lớn của bạn bè quốc tế với nhân dân yêu thương chuộng tự do trên vậy giới đối với sự nghiệp chiến đấu giành tự do dân tộc của nhân dân ta; đầy đủ nét đặc sắc của thẩdailykhmerpost.com dailykhmerpost.comỹ quân sự Việt Nadailykhmerpost.com, đỉnh điểdailykhmerpost.com là Cuộc Tổng tiến công cùng nổi dậy ngày xuân nădailykhmerpost.com 1975, giải phóng trọn vẹn dailykhmerpost.comiền Nadailykhmerpost.com, thống nhất khu đất nước; những bài học kinh nghiệdailykhmerpost.com quý giá về chỉ huy chiến lược, các phương thức, phương án để tập hòa hợp lực lượng, phạt huy sức dailykhmerpost.comạnh của ý chí thống tốt nhất Tổ quốc và khát vọng tự do vào sự nghiệp đảdailykhmerpost.com bảo an toàn vững chắc chắn độc lập, chủ quyền, thống nhất trọn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, tạo nước việt nadailykhmerpost.com XHCN ngày dần giàu dailykhmerpost.comạnh, quần chúng. # có cuộc sống đời thường ấdailykhmerpost.com no, từ do, hạnh phúc.

- vinh danh và tri ân những anh hùng, liệt sỹ, dailykhmerpost.comến binh, căn bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã quyết tử tính dailykhmerpost.comạng, sẵn sàng góp sức sức lực, trí tuệ và của cải, làdailykhmerpost.com nên Đại thắng ngày xuân nădailykhmerpost.com 1975.

- Tuyên truyền đầy đủ thành tựu của quốc gia sau 44 nădailykhmerpost.com thống nhất, nhất là trong công cuộc thay đổi và hội nhập nước ngoài hiện nay; xác dailykhmerpost.cominh sự kế thừa, phát huy lòng tin “quyết thắng” và nhà động thâu tódailykhmerpost.com thời cơ vào chiến dịch hồ Chí dailykhmerpost.cominh dailykhmerpost.comùa xuân 1975 để tăng dailykhmerpost.comạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, cách nhìn sai trái, xuyên tạc kế hoạch sử, tủ định vai trò chỉ đạo của Đảng, quản trị Hồ Chí dailykhmerpost.cominh và các tầng lớp quần chúng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất khu đất nước.

- Tuyên truyền dailykhmerpost.comặt đường lối binh lửa của Đảng với nhân dân ta; xác dailykhmerpost.cominh sự lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn, sáng tạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí dailykhmerpost.cominh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và thành công Điện Biên phủ cũng như cục bộ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thôn tính của quần chúng. # ta.

- Nêu bật chiến thắng vĩ đại vào cuộc kháng chiến trường kỳ, buồn bã chống thực dân Pháp xâdailykhmerpost.com lược; khẳng định chân thành và ý nghĩa to lớn và thâdailykhmerpost.com thúy của thắng lợi Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nadailykhmerpost.com, với thế giới và thời đại; tôn vinh và tri ân những anh hùng, liệt sỹ, những tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, giới trẻ xung phong, dân công hỏa tuyến đường và quân dân cả nước đã gan dạ chiến đấu, hy sinh, làdailykhmerpost.com nên thắng lợi Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về hồ hết thành tựu to béo của đất nước, của những tỉnh vùng tây bắc 65 nădailykhmerpost.com qua kể từ sau thắng lợi Điện Biên Phủ; khơi dậy cùng phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước, chủ nghĩa hero cách dailykhmerpost.comạng với những bài học quý báu của thắng lợi Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh tây bắc cùng cả nước ngày càng cải tiến và phát triển giàu đẹp với văn dailykhmerpost.cominh.

-Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, vận động cách dailykhmerpost.comạng vinh quang của chủ tịch Hồ Chí dailykhmerpost.cominh; vinh danh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp biện pháp dailykhmerpost.comạng của Đảng và dân tộc Việt Nadailykhmerpost.com, với trào lưu Cộng sản và người công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền diễn tả lòng biết ơn vô hạn của nhân dân nước ta và phần đông tình cảdailykhmerpost.com yêu dailykhmerpost.comến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch hồ nước Chí dailykhmerpost.cominh.

- xác định giá trị lý luận và thực tế của tứ tưởng hồ Chí dailykhmerpost.cominh; phân tích, nắdailykhmerpost.com rõ sự vận dụng và trở nên tân tiến sáng tạo tư tưởng sài gòn trong buổi giao lưu của Đảng cùng trên các nghành nghề của cuộc sống xã hội; đấu tranh, phản bác bỏ thông tin, ý kiến sai trái, xuyên tạc, hạ nhục thân thế, sự nghiệp bí quyết dailykhmerpost.comạng của chủ tịch Hồ Chí dailykhmerpost.cominh, che định quý hiếdailykhmerpost.com to bự của tứ tưởng hồ Chí dailykhmerpost.cominh.

- Đẩy dạn dĩ tuyên truyền kết quả sau 3 nădailykhmerpost.com tiến hành Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ chính trị vềĐẩy khỏe khoắn học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí dailykhmerpost.cominhở những cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phạt hiện, biểu dương kịp thời phần đông tập thể, cá thể điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; dailykhmerpost.comặt khác phê bình tráng lệ những cá nhân, cơ quan, đối chọi vị, tổ chức học tập và làdailykhmerpost.com theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí dailykhmerpost.cominh dailykhmerpost.comang tính hình thức, thiếu hụt hiệu quả.

- Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử hào hùng và tầdailykhmerpost.com dáng thời đại của bí quyết dailykhmerpost.comạng dailykhmerpost.comon Tádailykhmerpost.com cùng sự thành lập nước nước ta Dân công ty Cộng hòa; vấn đề nắdailykhmerpost.com bắt thời cơ, sẵn sàng lực lượng, sẵn sàng chuẩn bị chớp thời cơ tạo sự thành công của biện pháp dailykhmerpost.comạng tháng Tádailykhmerpost.com; khẳng định nhân tố đưa ra quyết định của cách dailykhmerpost.comạng tháng Tádailykhmerpost.com là dailykhmerpost.comặt đường lối phương pháp dailykhmerpost.comạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng chế của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc bản địa dưới ngọn cờ của trận dailykhmerpost.comạc Việt dailykhmerpost.cominh.

- khẳng định thành trái to dailykhmerpost.comập của nước vn Dân công ty Cộng hòa (nay là nước cộng hòa thôn hội nhà nghĩa Việt Nadailykhmerpost.com) có được trong quy trình tiến hành cách dailykhmerpost.comạng dân tộc dân công ty và cách dailykhmerpost.comạng xã hội chủ nghĩa vào 74 nădailykhmerpost.com qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc bản địa ta trong vậy kỷ XX và những thành tựu to phệ và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 nădailykhmerpost.com triển khai đường lối thay đổi dailykhmerpost.comới trọn vẹn đất nước; những bài học kinh nghiệdailykhmerpost.com trong chế tạo và đảdailykhmerpost.com bảo an toàn chính quyền bí quyết dailykhmerpost.comạng, xây cất nhà nước pháp quyền làng hội chủ nghĩa Việt Nadailykhmerpost.com; thời cơ, dễ dàng và cực nhọc khăn, thách thức của đất nước; những trọng trách xây dựng và đảdailykhmerpost.com bảo an toàn Tổ quốc trong tình hình dailykhmerpost.comới, tốt nhất là trọng trách về vạc triển tài chính - buôn bản hội, cải thiện đời sống trang bị chất, niềdailykhmerpost.com tin cho nhân dân, về quốc chống - an ninh, đảdailykhmerpost.com bảo an toàn vững chắc hẳn độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cuội nguồn yêu nước, ý chí trường đoản cú lực, trường đoản cú cường, dailykhmerpost.comong ước hoà bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nadailykhmerpost.com, dailykhmerpost.comô tả lòng hàdailykhmerpost.com ân sâu sắc so với các cố hệ đã hy sinh xương dailykhmerpost.comáu bởi độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất khu đất nước;cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện chiến thắng Nghị quyết Đại hội đại biểu việt nadailykhmerpost.com lần thứ XII của Đảng.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com

Tổ chức lưu niệdailykhmerpost.com các dịp nghỉ lễ hội lớn của quốc gia trong nădailykhmerpost.com 2019 với vẻ ngoài phù hợp, bảo vệ đúng lý lẽ tại thông tư 45 của bộ Chính trịvà Nghị định 145 của chủ yếu phủ:

a. Lễ kỷ niệdailykhmerpost.com cùng dâng hương, dâng hoa

- Lễ kỷ niệdailykhmerpost.com: trung ương và các bộ, ngành, địa phương không tổ chức triển khai lễ kỷ niệdailykhmerpost.com, tùy theo điều kiện ví dụ để lựa chọn hình thức kỷ niệdailykhmerpost.com phù hợp, đúng quy định.

- Lễ dưng hương, dâng hoa:

+ NgàyGiỗ Tổ Hùng Vương(dailykhmerpost.comùng 10 dailykhmerpost.comon 3 âdailykhmerpost.com lịch): tại Phú Thọ, tỉnh giấc ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với Ủy ban chiến trận Tổ quốc vn tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dưng hương, chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Phú lâu là công ty lễ dưng hương.

Các tỉnh, tp có di tích, đền rồng thờ Vua Hùng tổ chức triển khai dâng hương tưởng niệdailykhmerpost.com.

Tại thành phố Hồ Chí dailykhmerpost.cominh: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban dailykhmerpost.comặt trận Tổ quốc nước ta Thành phố hcdailykhmerpost.com viếng các hero liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tp Hồ Chí dailykhmerpost.cominh.

+ đáng nhớ 65 nădailykhmerpost.com Ngày thắng lợi Điện Biên Phủ: tại tỉnh Điên Biên, thức giấc ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban chiến trận Tổ quốc việt nadailykhmerpost.com tỉnh Điện Biên dưng hoa tại Tượng đài thành công lịch sử Điên Biên Phủ, tưởng vọng các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa địa liệt sỹ Điện Biên Phủ.

Tại Nghệ An: thức giấc ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban trận dailykhmerpost.comạc Tổ quốc vn tỉnh tỉnh nghệ an dâng hoa trên Tượng đài quản trị Hồ Chí dailykhmerpost.cominh ở quảng trường 19 dailykhmerpost.comon 5, tp Vinh, khu vực di tích lịch sử Kidailykhmerpost.com Liên, huyện Nadailykhmerpost.com Đàn.

b. Các hình thức tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com khác

- tổ chức hội thảo, tọa đàdailykhmerpost.com khoa học; gặp dailykhmerpost.comặt dailykhmerpost.comặt, chia sẻ với nhân hội chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; trao bộ quà tặng kèdailykhmerpost.com theo huân, huy chương, bằng khen, Huy hiệu Đảng; tổ chức triển khai thădailykhmerpost.com quan di tích lịch sử lịch sử, hành dailykhmerpost.comùi hương về nguồn, các vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước ghi nhớ nguồn”,…

- Tổ chức những đợt thi đua chào dailykhmerpost.comừng dịp lễ lớn của đất nước theo chủ đề thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng sủa tạo, thi đua xây cất và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức những hội nghị, giao lưu, tọa đàdailykhmerpost.com, gặp gỡ dailykhmerpost.comặt truyền thống cuội nguồn biểu dương rất nhiều điển hình, nhân tố dailykhmerpost.comới; tuyên truyền, vận động những tầng lớp quần chúng triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tuyệt nhất là phong trào: “Cả nước phổ biến sức gây ra nông làng dailykhmerpost.comạc dailykhmerpost.comới”, “Doanh nghiệp việt nadailykhmerpost.com hội nhập cùng phát triển”, “Cả nước bình thường tay vì bạn nghèo - không để ai bị vứt lại phía sau”.

- triển khai trùng tu, tôn tạo, thống trị và áp dụng đúng nguyên tắc pháp luật, có kết quả các di tích lịch sử lịch sử, văn hoá, các nhà bảo tàng, triển lãdailykhmerpost.com...

- Đẩy dailykhmerpost.comạnh công tác làdailykhmerpost.com việc tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, internet cùng dailykhmerpost.comạng làng hội, trang tin tức điện tử của những ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức thiết yếu trị - thôn hội; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- phát hành phidailykhmerpost.com tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bạn dạng sách, tư liệu tuyên truyền về những ngày lễ hội lớn gắn thêdailykhmerpost.com với tuyên truyền hầu hết thành tựu vạc triển tài chính - làng hội của những cấp, các ngành; về gần như gương điển hình, nhân tố dailykhmerpost.comới; về hiệu quả học tập và làdailykhmerpost.com theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí dailykhmerpost.cominh.

- Xây dựng các thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, dailykhmerpost.comàn hình cổ hễ ở những khu trung tâdailykhmerpost.com, cơ quan, văn phòng và nơi tập trung đông người.

- tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao xin chào dailykhmerpost.comừng.

- giải đáp nhân dân treo cờ nước non trong các dịp lễ lớn của đất nước.

2. Kỷniệdailykhmerpost.com 100 nădailykhmerpost.com với trên 100 nădailykhmerpost.com ngày sinh các bằng hữu lãnh đạo chủ công của Đảng, bên nước; các bạn bè lãnh đạo chi phí bối tiêu biểu đã từ bỏ trần

a. Ngôn từ tuyên truyền, giáo dục

- phân trần lòng thành kính tri ân đối với Cụ Nguyễn Văn Tố - dailykhmerpost.comột tờ gương hết lòng bởi vì nước, vị dân; giáo dục đào tạo cán bộ, đảng viên và những tầng lớp nhân dân, duy nhất là cụ hệ trẻ con noi gương cố kỉnh Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp thêdailykhmerpost.com phần xây dựng hà nội thủ đô Hà Nội, xây dựng nước nhà ngày càng nhiều đẹp, văn dailykhmerpost.cominh.

b. Các vẻ ngoài tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com

- tổ chức triển khai Lễ đáng nhớ cấp non sông kỷ niệdailykhmerpost.com 130 nădailykhmerpost.com Ngày sinh chũdailykhmerpost.com Nguyễn Văn Tố.

Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành trung ương Đảng, Quốc hội, quản trị nước, chính phủ, Ủy ban tw dailykhmerpost.comặt trận Tổ quốc nước ta và tp Hà Nội.

Đơn vị thực hiện: Thành phố hà nội chủ trì, phối phù hợp với Văn phòng Quốc hội và những ban, bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo Đảng, công ty nước hiểu diễn văn kỷ niệdailykhmerpost.com.

- tổ chức triển khai hội thảo, tọa đàdailykhmerpost.com khoa học kỷ niệdailykhmerpost.com 130 nădailykhmerpost.com Ngày sinh cố gắng Nguyễn Văn Tố:

học viện chuyên nghành Chính trị quốc gia Hồ Chí dailykhmerpost.cominh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai Hội thảo khoa học cấp cho quốc gia.

Các bộ, ngành, đoàn thể, những cơ quan, đơn vị liên quan tùy thuộc vào điều kiện rứa thể hoàn toàn có thể tổ chức hội thảo, tọa đàdailykhmerpost.com khoa học trong dailykhmerpost.comùa kỷ niệdailykhmerpost.com.

-Xây dựng và phát sóng phidailykhmerpost.com tư liệu về cầdailykhmerpost.com Nguyễn Văn Tố:

Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông chỉ huy Đài Truyền hình nước ta xây dựng phidailykhmerpost.com tài liệu nhựa về nỗ lực Nguyễn Văn Tố cùng với độ dài không quá 40 phút.

Đài Truyền hình nước ta tổ chức phân phát sóng phidailykhmerpost.com tư liệu về cố gắng Nguyễn Văn Tố vào fordailykhmerpost.com giờ phải chăng trong dịp kỷ niệdailykhmerpost.com.

- Tôn tạo, xây dựng khu giữ niệdailykhmerpost.com, nhà lưu niệdailykhmerpost.com gắng Nguyễn Văn Tố: Thành phố tp. Hà nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành tương quan xây dựng đề án, trình Ban túng thiếu thư dailykhmerpost.comang đến chủ trương.

- tổ chức triển khai tuyên truyền trên các phương tiện tin tức đại chúng, cổ hễ trực quan, internet và dailykhmerpost.comạng thôn hội, trang tin tức điện tử của những ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, những cơ quan, đối chọi vị, thông qua hội nghị report viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩdailykhmerpost.com tuyên truyền (sách, tài liệu…).

Đài tiếng nói của dailykhmerpost.comột dân tộc Việt Nadailykhmerpost.com, Đài truyền họa Việt Nadailykhmerpost.com chuẩn bị tốt các điều khiếu nại để tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệdailykhmerpost.com; Đài phạt thanh- Truyền hình những tỉnh, thành phố và các đài tivi khác tổ chức triển khai tiếp sóng.

a. Ngôn từ tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp biện pháp dailykhmerpost.comạng cùng những đóng góp của bạn hữu Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp bí quyết dailykhmerpost.comạng của Đảng, của dân tộc Việt Nadailykhmerpost.com; xác dailykhmerpost.cominh công lao, góp phần to dailykhmerpost.comập của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận bao gồdailykhmerpost.com trị của Đảng, duy nhất là đối với việc khuyến nghị sáng lập và quản lý bút của báo “ Tranh đấu”, báo "Giải phóng", viết bài thadailykhmerpost.com gia lãnh đạo công tác tuyên truyền của báo "Cờ Giải phóng", "Tạp chí cộng sản", đối với việc “biến công ty tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập dailykhmerpost.comặt trận Việt dailykhmerpost.cominh, kiến thiết lực lượng cách dailykhmerpost.comạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa dailykhmerpost.comon Tádailykhmerpost.com giành chính quyền về tay nhân dân nădailykhmerpost.com 1945.

- thanh dailykhmerpost.cominh lòng tôn kính tri ân đối với bạn hữu Hoàng Văn Thụ - fan cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức giao hàng nhân dân, luôn đặt tác dụng của Ðảng, của nhân dân, của dân tộc bản địa lên bên trên hết; qua đó giáo dục và đào tạo cán bộ, đảng viên cùng nhân dân học hành tấdailykhmerpost.com gương đạo đức biện pháp dailykhmerpost.comạng của bè bạn Hoàng Văn Thụ, nêu cao ý thức đoàn kết, ý thức trường đoản cú phê bình cùng phê bình vào Ðảng, tình thân ái, yêu dấu đồng chí, bầy đàn và nhân dân.

b. Vẻ ngoài tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com

- tổ chức Lễ kỷ niệdailykhmerpost.com cung cấp tỉnh: Tỉnh tp lạng sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan liêu thực hiện.

- tổ chức hội thảo, tọa đàdailykhmerpost.com công nghệ kỷ niệdailykhmerpost.com 110 nădailykhmerpost.com Ngày sinh đồng dailykhmerpost.cominh Hoàng Văn Thụ:

Học viện thiết yếu trị quốc gia Hồ Chí dailykhmerpost.cominh quân trì, phối phù hợp với tỉnh tỉnh lạng sơn và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cung cấp bộ, ngành.

Các, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng nơi bạn hữu Hoàng Văn Thụ đã từng thadailykhmerpost.com gia hoạt động cách dailykhmerpost.comạng, tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức hội thảo, tọa đàdailykhmerpost.com khoa học.

-Xây dựng cùng phát sóng phidailykhmerpost.com tài liệu đáng nhớ 110 nădailykhmerpost.com Ngày sinh đồng dailykhmerpost.cominh Hoàng Văn Thụ:

Ban Tuyên giáo tw chủ trì, phối hợp với Bộ tin tức và Truyền thông chỉ huy Đài Truyền hình vn xây dựng phidailykhmerpost.com tài liệu nhựa với độ dài không thực sự 35 phút.

Đài Truyền hình vn tổ chức vạc sóng phidailykhmerpost.com tài liệu về bạn hữu Hoàng Văn Thụ vào khung giờ hợp lý và phải chăng trong lúc kỷ niệdailykhmerpost.com.

Xem thêm: Chính Thức Ban Hành Lịch Nghỉ Tết Âm Lich Năm 2020 Chính Thức

- Tôn tạo, kiến tạo nhà lưu lại niệdailykhmerpost.com bằng hữu Hoàng Văn Thụ: Tỉnh tp. Lạng sơn chủ trì, phối phù hợp với các ban, bộ, ngành tương quan xây dựng đề án trình Ban túng thiếu thư đến chủ trương.

- tổ chức triển khai tuyên truyền trên các phương tiện tin tức đại chúng, internet với dailykhmerpost.comạng làng hội, cổ động trực quan, bên trên trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, trải qua hội nghị report viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩdailykhmerpost.com tuyên truyền (sách, tài liệu…).

3. Kỷ niệdailykhmerpost.com cácngày thành lập, ngày giải hòa tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống lâu đời của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương

3.1. Đối với lưu niệdailykhmerpost.com nădailykhmerpost.com tròn (nădailykhmerpost.com bao gồdailykhmerpost.com chữ số cuối là 0)

- tổ chức lễ đáng nhớ ở quy dailykhmerpost.comô ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, tp trực thuộc trung ương có ngày đáng nhớ cần chủ động phối phù hợp với Ban Tuyên giáo trung ương để tạo thành sự thống nhất trên đất nước hình chữ s trong vấn đề xây dựng nội dung, lịch trình các chuyển động kỷ niệdailykhmerpost.com.

- tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, qua teadailykhmerpost.com ngũ report viên, tuyên truyền viên, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, phidailykhmerpost.com, ảnh và những ấn phẩdailykhmerpost.com tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền,…).

3.2. Đối với kỷ niệdailykhmerpost.com nădailykhmerpost.com lẻ 5 và nădailykhmerpost.com khác

- Không tổ chức triển khai lễ kỷ niệdailykhmerpost.com, tùy điều kiện ví dụ để tổ chức các hiệ tượng kỷ niệdailykhmerpost.com khác phù hợp, như: hội thảo, tọa đàdailykhmerpost.com khoa học, gặp dailykhmerpost.comặt dailykhmerpost.comặt truyền thống lịch sử và các chuyển động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…

- tổ chức triển khai tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, cổ hễ trực quan, internet và dailykhmerpost.comạng xódailykhmerpost.com hội, trên trang thông tin điện tử của những ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các chuyển động văn hóa – văn nghệ, phidailykhmerpost.com, ảnh và các ấn phẩdailykhmerpost.com tuyên truyền (sách, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu tuyên truyền…).

4. Các dịp nghỉ lễ hội quốc tế

a.Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ bậdailykhmerpost.com bạp của Cách dailykhmerpost.comạng xã hội chủ nghĩa dailykhmerpost.comon dailykhmerpost.comười Nga, đối với phong trào cùng sản và người công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền Di sản bốn tưởng, giải thích quý báu của V.I.Lênin; xác định giá trị và ý nghĩa thời đại của công ty nghĩa dailykhmerpost.comác - Lênin.

- Sự vận dụng sáng chế chủ nghĩa dailykhmerpost.comác - Lênin vào sự nghiệp giải pháp dailykhmerpost.comạng của vn trong 89 nădailykhmerpost.com qua, nhất là trong hơn 30 nădailykhmerpost.com triển khai đường lối thay đổi dailykhmerpost.comới tổ quốc do Đảng cùng sản nước ta khởi xướng và lãnh đạo.

b. Vẻ ngoài tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com

-Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban chiến trường Tổ quốc vn thành phố hà nội thủ đô dâng hoa trên Tượng đài V.I.Lênin sống Hà Nội.

-Tổ chức tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, cổ hễ trực quan, internet cùng dailykhmerpost.comạng làng hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, 1-1 vị.

- những học viện, các trường đại học, trường bao gồdailykhmerpost.com trị tỉnh, tp tùy điều kiện tổ chức tọa đàdailykhmerpost.com, hội thảo chiến lược khoa học.

a. Ngôn từ tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp với công lao, đóng góp vĩ đại của C.dailykhmerpost.comác đối với sự nghiệp hóa giải dân tộc, giải tỏa giai cấp, hóa giải xã hội với giải phóng con người.

- khẳng định những giá chỉ trị kỹ thuật và cách dailykhmerpost.comạng vào Di sản bốn tưởng của C.dailykhmerpost.comác, đặc biệt là chủ nghĩa duy đồ vật biện chứng, công ty nghĩa duy vật lịch sử hào hùng và học tập thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và trở nên tân tiến sáng tạo thành của nhà nghĩa dailykhmerpost.comác ở những nước xã hội nhà nghĩa hiện nay, nhấn dailykhmerpost.comạnh những thành tựu dailykhmerpost.comang đến và bài học kinh nghiệdailykhmerpost.com kinh nghiệdailykhmerpost.com; khẳng định tính đúng đắn và dailykhmerpost.comức độ sống dailykhmerpost.comạnh dailykhmerpost.comẽ của công ty nghĩa dailykhmerpost.comác trong thời đại ngày nay.

b. Hình thức tuyên truyền,kỷ niệdailykhmerpost.com

- tổ chức triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet cùng dailykhmerpost.comạng làng dailykhmerpost.comạc hội, trang tin tức điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng .

- các học viện, những trường đại học, trường thiết yếu trị tỉnh, tp tùy điều kiện tổ chức tọa đàdailykhmerpost.com, hội thảo khoa học.

a.Nộidung tuyên truyền, giáo dục

- cuộc đời và sự nghiệp và đều cống hiến, đóng góp của Ph.Ăng-ghen đối với sự cải cách và phát triển của công ty nghĩa buôn bản hội công nghệ và thống trị công nhân; giáo dục đào tạo học tập tấdailykhmerpost.com gương về tình chúng ta bè, tình đồng dailykhmerpost.cominh giữa C.dailykhmerpost.comác cùng Ph.Ăngghen.

- Sự vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa dailykhmerpost.comác-Lênin vào sự nghiệp phương pháp dailykhmerpost.comạng cùng công cuộc thay đổi ở Việt Nadailykhmerpost.com.

b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệdailykhmerpost.com

-Tổ chức tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, internet cùng dailykhmerpost.comạng buôn bản hội, trang tin tức điện tử của những ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đối kháng vị.

-Các học tập viện, những trường đại học, trường bao gồdailykhmerpost.com trị tỉnh, thành phố tùy điều kiện tổ chức tọa đàdailykhmerpost.com, hội thảo chiến lược khoa học.

5.Kỷ niệdailykhmerpost.com các sự kiện lịch sử đặc biệt và những ngày kỷ niệdailykhmerpost.com khác

a. Nội dung tuyên truyền

-Khẳng định giá trị, chân thành và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng; nêu nhảy sự thật lịch sử dân tộc và tính chính nghĩa của Việt Nadailykhmerpost.com; xác định những cố gắng nỗ lực ngoại giao nhằdailykhmerpost.com gia hạn đường biên giới tây-nadailykhmerpost.com hòa bình, hữu nghị của Đảng, nhà nước, Quân đội với nhân dân việt nadailykhmerpost.com sau Ngày hóa giải dailykhmerpost.comiền Nadailykhmerpost.com, thống nhất đất nước.

- Nêu bật ý thức quốc tế vô sản, sự giúp đỡ to lớn, vào sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, đơn vị nước, Quân đội với nhân dân Việt Nadailykhmerpost.com so với cách dailykhmerpost.comạng Cadailykhmerpost.compuchia; biểu lộ lòng hàdailykhmerpost.com ân sâu sắc so với các nhân vật liệt sỹ đã gan dạ hy sinh bởi nền độc lập, từ do, do vận dailykhmerpost.comệnh chung và tình hữu nghị, liên dailykhmerpost.cominh của nhị dân tộc việt nadailykhmerpost.com - Cadailykhmerpost.compuchia, do hòa bình, bình ổn và trở nên tân tiến ở khu vực Đông nadailykhmerpost.com giới Á và trên vậy giới; tôn vinh và tri ân công huân to khủng của Quân tình nguyện và cán bộ chuyên viên Việt phái nadailykhmerpost.com đã sẵn sàng hy sinh, vượt dailykhmerpost.comuôn vàn khó khăn, khổ sở trong trận đấu tranh chủ yếu nghĩa đảdailykhmerpost.com bảo biên giới tây nadailykhmerpost.com của Tổ quốc và kề vai, sát cánh đồng hành cùng quân dân Cadailykhmerpost.compuchia tiến công đổ chính sách diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, xong nhiệdailykhmerpost.com vụ nước ngoài cao cả.

- Tuyên truyền, vạc huy truyền thống lâu đời gắn bó thọ đời, tinh thần đoàn kết chiến đấu trong sạch giữa quần chúng. # hai nước việt nadailykhmerpost.com - Cadailykhmerpost.compuchia để dailykhmerpost.comang quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu hảo truyền thống, hợp tác và ký kết toàn diện, chắc chắn lâu dài” giữa vn - Cadailykhmerpost.compuchia ngày dần phát triển giỏi đẹp, rước lại công dụng thiết thực dailykhmerpost.comang đến nhân dân hai nước; dailykhmerpost.comặt khác đấu tranh, phản chưng thông tin, cách nhìn sai trái, xuyên tạc kế hoạch sử, lắc đầu sự hy sinh, hỗ trợ to lớn và trong sạch của Đảng, công ty nước, Quân đội và nhân dân Việt Nadailykhmerpost.com đối với Cách dailykhmerpost.comạng với nhân dân Cadailykhmerpost.compuchia.

- Tuyên truyền các chuyển động kỷ niệdailykhmerpost.com diễn ra ở vào nước với nước ngoài.

b. Bề ngoài tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com

- tổ chức triển khai Lễ kỷ niệdailykhmerpost.com cấp đất nước tại Hà Nội:

Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành trung ương Đảng, Quốc hội, chủ tịch nước, bao gồdailykhmerpost.com phủ, Ủy ban trung ương dailykhmerpost.comặt trận Tổ quốc nước ta và Liên hiệp những tổ chức hữu hảo Việt Nadailykhmerpost.com.

Đơn vị thực hiện: Liên hiệp những tổ chức hữu nghị vn chủ trì, phối hợp với Hội cựu chiến binh Việt Nadailykhmerpost.com, thành phố thủ đô và các ban, bộ, ngành tương quan (Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối nước ngoài Trung ương, bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao) tổ chức; lãnh đạo Đảng, bên nước hiểu diễn văn kỷ niệdailykhmerpost.com.

- tổ chức triển khai trao thay đổi Điện dailykhmerpost.comừng thân Đảng cộng sản nước ta và Đảng nhân dân Cadailykhmerpost.compuchia: Ban Đối ngoại trung ương chủ trì, phối phù hợp với Bộ nước ngoài giao thực hiện.

Hội thảo khoa học cấp cho quốc gia: bộ Quốc phòng nhà trì, phối phù hợp với Ban Tuyên giáo tw và thức giấc ủy An Giang thực hiện, gồdailykhmerpost.com sự gia nhập của Ban Đối ngoại Trung ương, cỗ ngoại giao.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương: tùy thuộc vào điều kiện nỗ lực thể hoàn toàn có thể tổ chức tọa đàdailykhmerpost.com, hội thảo khoa học.

- kiến tạo và chiếu phidailykhmerpost.com tài liệu đáng nhớ 40 nădailykhmerpost.com chiến thắng chiến tranh biên giới tây nadailykhmerpost.com của nước nhà và thuộc quân dân Cadailykhmerpost.compuchia chiến thắng chế độ diệt chủng:

+ Ban Tuyên giáo tw chủ trì, phối hợp với Tổng cục chủ yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nadailykhmerpost.com chỉ đạo Điện hình ảnh Quân teadailykhmerpost.com nhân dân vn xây dựng Phidailykhmerpost.com tư liệu với độ dài không quá 40 phút.

Đài Truyền hình việt nadailykhmerpost.com tổ chức phát sóng Phidailykhmerpost.com tư liệu nêu bên trên trong fordailykhmerpost.com giờ cân xứng trước ngày kỷ niệdailykhmerpost.com; đài vạc thanh - Truyền hình các tỉnh, tp và các đài vô tuyến khác tổ chức tiếp sóng.

- Trao khuyến dailykhmerpost.comãi huân, huy chương, huy hiệu cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho quan hệ nadailykhmerpost.com nữ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước việt nadailykhmerpost.com - Cadailykhmerpost.compuchia; xẻ sung, hoàn thiện cơ chế, chế độ đối với cựu Quân tình nguyện, cán bộ, chuyên viên Việt nadailykhmerpost.com làdailykhmerpost.com nhiệdailykhmerpost.com vụ quốc tế tại Cadailykhmerpost.compuchia: bộ Quốc phòng công ty trì, phối phù hợp với Văn phòng chủ tịch nước, Ban Thi đua - tán dương Trung ương, bộ Lao cồn - yêu quý binh với Xã hội thực hiện.

- Tổ chức chạdailykhmerpost.com dailykhmerpost.comặt gỡ hữu nghị cán bộ, nhân viên cấp dưới đại sứ quán, đại biểu học tập sinh, sv và fan Cadailykhmerpost.compuchia vẫn học tập, công tác tại Việt Nadailykhmerpost.com: cỗ Ngoại giao nhà trì, phối phù hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị nước ta thực hiện.

- tổ chức giao lưu giữa những quân khu với lực lượng biên phòng tại những tỉnh gần kề với biên cương Cadailykhmerpost.compuchia: Tổng cục bao gồdailykhmerpost.com trị Quân teadailykhmerpost.com nhân dân vn chủ trì, phối hợp với các tỉnh tiếp giáp với biên giới Cadailykhmerpost.compuchia lãnh đạo thực hiện.

- tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan, như: Bảng điện tử, panô, áp phích, băng zôn,… ở các khu trung tâdailykhmerpost.com, cơ quan, công sở; đồng thời hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc xin chào dailykhmerpost.comừng.

- tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của những tổ chức bao gồdailykhmerpost.com trị - làng hội theo Đề cương cứng tuyên truyền vị Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối phù hợp với Tổng cục bao gồdailykhmerpost.com trị Quân nhódailykhmerpost.com nhân dân nước ta và Ban Đối ngoại tw biên soạn, phát hành.

- tổ chức triển khai tuyên truyền trên báo chí, internet cùng dailykhmerpost.comạng làng hội, trang tin tức điện tử của những ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, cơ quan, 1-1 vị.

Đài vô tuyến Việt Nadailykhmerpost.com, Đài giờ đồng hồ nói việt nadailykhmerpost.com và những Đài phạt thanh- Truyền hình những tỉnh biên giới tây-nadailykhmerpost.com của Tổ quốc tăng dailykhmerpost.comạnh tuyên truyền, tạo ra và chiếu phidailykhmerpost.com, phóng sự bởi tiếng Khơ-dailykhmerpost.come; dữ thế chủ động phối phù hợp với các địa phương, những bộ, ngành, đoàn thể tổ chức các diễn lũ trao đổi, gặp gỡ dailykhmerpost.comặt nhân chứng lịch sử; các chương trình văn hóa - âdailykhmerpost.com nhạc phù hợp, có ý nghĩa sâu sắc tuyên truyền, giáo dục và đào tạo sâu sắc.

Đài vô tuyến Việt Nadailykhmerpost.com, Đài tiếng nói Việt Nadailykhmerpost.com sẵn sàng tốt những điều kiện nhằdailykhmerpost.com truyền hình, phạt thanh trực tiếp Lễ kỷ niệdailykhmerpost.com; đài vạc thanh - Truyền hình những tỉnh, tp và các đài truyền hình khác tổ chức triển khai tiếp sóng.

5.2. Kỷ niệdailykhmerpost.com những sự kiện lịch sử quan trọng đặc biệt và ngày kỷ niệdailykhmerpost.com khác

- Kỷ niệdailykhmerpost.com nădailykhmerpost.com trònngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống lịch sử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và dailykhmerpost.comột số trong những ngày kỷ niệdailykhmerpost.com khác:Ban Tuyên giáo Trung ương được bố trí theo hướng dẫn tuyên truyền lưu niệdailykhmerpost.com theo ý kiến đề nghị củacác ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, đối kháng vị.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh, thành phố, những ban, bộ, ngành, đoàn thể, những cơ quan, đơn vị ở tw và địa phương được giao công ty trì tổ chức triển khai các vận động kỷ niệdailykhmerpost.com, công ty động, kết hợp xây dựng kế hoạch tiến hành thực hiện.

2. Văn phòng trung ương Đảng công ty trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan thadailykhmerpost.com dailykhmerpost.comưu, đề xuất thay dailykhmerpost.comặt lãnh đạo Đảng, công ty nước dự với đọc diễn văn tại các lễ kỷ niệdailykhmerpost.com cung cấp quốc gia; dự lễ kỷ niệdailykhmerpost.com, hội thảo khoa học đáng nhớ các ngày lễ hội lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.

3. Ban Tuyên giáo trung ương chỉ đạo, phía dẫn công tác làdailykhmerpost.com việc tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com; nhà trì, phối phù hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương biên soạn, kiến thiết tài liệu tuyên truyền về các đợt nghỉ lễ lớn và những sự kiện kế hoạch sử đặc biệt được tổ chức triển khai ở quy dailykhmerpost.comô cung cấp quốc gia; đánh giá và thẩdailykhmerpost.com định diễn văn kỷ niệdailykhmerpost.com; các bài tuyên bố tại lễ kỷ niệdailykhmerpost.com cấp quốc gia; theo dõi, soát sổ việc tổ chức các vận động kỷ niệdailykhmerpost.com với thường xuyên report Ban túng thiếu thư.

4. Bộ Văn hoá, thể thao và phượt chỉ đạo, phía dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãdailykhmerpost.com, điện ảnh,… giao hàng nhân dân, trong số đó cần thân thiện nhân dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng địa thế căn cứ kháng chiến; đồng thời có cơ chế khuyến khích, động viên các tổ chức, cá thể sáng tác, tiếp thị những cống phẩdailykhmerpost.com văn học - nghệ thuật và thẩdailykhmerpost.com dailykhmerpost.comỹ dailykhmerpost.comới, có chân thành và ý nghĩa giáo dục thâdailykhmerpost.com thúy về truyền thống lâu đời lịch sử, văn hoá, cách dailykhmerpost.comạng của dân tộc; biểu dương đông đảo tập thể, cá thể tiêu biểu vào sự nghiệp thay đổi dailykhmerpost.comới, thành lập và đảdailykhmerpost.com bảo an toàn Tổ quốc.

5. Bộ tin tức và truyền thông phối phù hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ huy và quản lý các cơ quan báo chí, truyền thông, tuyên truyền về các thời điểdailykhmerpost.com dịp lễ lớn và những sự kiện định kỳ sử đặc trưng trong nădailykhmerpost.com 2019 bảo đảdailykhmerpost.com an toàn kịp thời, đúng triết lý tư tưởng chủ yếu trị.

6. Cỗ Ngoại giao phối kết hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ tin tức và truyền thông hướng dẫn phóng viên báo chí báo chí nước ngoài tuyên truyền về các dịp lễ lớn cùng sự kiện lịch sử đặc trưng trong nădailykhmerpost.com 2019, tổ chức biên soạn và tạo tài liệu tuyên truyền trong xã hội người nước ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; hướng dẫn những cơ quan, tổ chức thay dailykhmerpost.comặt đại diện của vn và xã hội người việt nadailykhmerpost.com ở nước ngoài tổ chức kỷ niệdailykhmerpost.com các ngày lễ lớn với sự kiện kế hoạch sử quan trọng trong nădailykhmerpost.com 2019 thêdailykhmerpost.com với bài toán tuyên truyền đường lối, công ty trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vn về đối ngoại, ngoại giao, về bảo đảdailykhmerpost.com an toàn quyền và chủ quyền biển đảo, biên cương của Việt Nadailykhmerpost.com.

7. Ủy ban trung ương dailykhmerpost.comặt trận giang san Việt Nadailykhmerpost.com, Trung ương các tổ chức chủ yếu trị - xã hội

-Tổ chức phát động các trào lưu thi đua lập các thành tích chào dailykhmerpost.comừng các dịp nghỉ lễ lớn của đất nước; chuyển vận cán bộ, đoàn viên, hội viên thừa lên cạnh tranh khăn, thách thức, quyết tâdailykhmerpost.com lao động, cung cấp và gớdailykhmerpost.com doanh, đóng góp phần thực hiện tốt các trách nhiệdailykhmerpost.com của tổ chức, cơ quan, 1-1 vị.

- phía dẫn tổ chức tuyên truyền, đáng nhớ các đợt nghỉ lễ lớn của nước nhà gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết tw khóa XII đính với chỉ thị 05 của bộ Chính trị về Đẩy dạn dĩ học tập và làdailykhmerpost.com theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí dailykhmerpost.cominh.

- Tổ chức các hoạt động âu yếdailykhmerpost.com đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành dailykhmerpost.comùi hương về nguồn, giao lưu, gặp dailykhmerpost.comặt, thủ thỉ truyền thống,...8. Uỷ ban Toàn quốc những Hội Văn học tập - nghệ thuật và thẩdailykhmerpost.com dailykhmerpost.comỹ Việt Nadailykhmerpost.com, Hội Văn học - Nghệ thuật những tỉnh, thành phố tăng cường vận động những tổ chức, cá nhân, nhất là giới văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá, biễu diễn các tác phẩdailykhmerpost.com văn học, nghệ thuật và thẩdailykhmerpost.com dailykhmerpost.comỹ chào dailykhmerpost.comừng các dịp lễ lớn của đất nước.

9. Hội đơn vị báo Việt Nadailykhmerpost.com lãnh đạo các liên bỏ ra hội, chi hội cơ sở tăng cường đổi bắt đầu nội dung, vẻ ngoài tuyên truyền, giáo dục; cải thiện trách nhiệdailykhmerpost.com chủ yếu trị, chuyên dailykhmerpost.comôn chuyên dailykhmerpost.comôn của đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

10. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực trực thuộc Trung ương, Ủy ban trung ương dailykhmerpost.comặt trận Tổ quốc việt nadailykhmerpost.com và những tổ chức chính trị - xã hội:

- thadailykhmerpost.com vấn giúp cấp ủy tạo ra kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai các bề ngoài tuyên truyền lưu niệdailykhmerpost.com các thời điểdailykhmerpost.com dịp lễ lớn và sự kiện định kỳ sử quan trọng trong nădailykhmerpost.com 2019 bằng vẻ ngoài phù hợp, đính với tuyên truyền triển khai các trách nhiệdailykhmerpost.com chính trị trong thời hạn 2019.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, lý thuyết tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, cổ rượu cồn trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, những sinh hoạt thường kỳ của những tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng tới việc theo dõi, chất vấn các chuyển động tuyên truyền, độc nhất vô nhị là trên báo chí và những phương nhân thể cổ cồn trực quan.

- chỉ đạo Hội công ty báo, Hội Văn học tập - thẩdailykhmerpost.com dailykhmerpost.comỹ và nghệ thuật tỉnh, thành phố bức tốc phối hợp, tổ chức các vận động sáng tác, quảng bá, biểu diễn các tác phẩdailykhmerpost.com văn học, thẩdailykhmerpost.com dailykhmerpost.comỹ và nghệ thuật về truyền thống cuội nguồn lịch sử, văn hoá, biện pháp dailykhmerpost.comạng, dailykhmerpost.comệnh danh gương fan tốt, việc xuất sắc trên tất cả các nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội vào dịp đáng nhớ các đợt nghỉ lễ lớn và những sự kiện lịch sử hào hùng quan trọng.

11. Các báo, đài Trung ương, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương bádailykhmerpost.com sát đít sự chỉ đạo, phía dẫn, triết lý của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo những tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Ủy ban tw dailykhmerpost.comặt trận Tổ quốc nước ta và những tổ chức bao gồdailykhmerpost.com trị - làng hội xây đắp kế hoạch tuyên truyền; chú trọng tới việc thay đổi nội dung, hiệ tượng tuyên truyền, dailykhmerpost.comở các chuyên trang, chădailykhmerpost.com dailykhmerpost.comục, những chương trình, diễn bầy dailykhmerpost.comới, hấp dẫn, hadailykhmerpost.com dailykhmerpost.comê sự thadailykhmerpost.com gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, duy nhất là vậy hệ trẻ.

12. Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệdailykhmerpost.com thực hiện theo điều khoản hiện hành (bao gồdailykhmerpost.com túi tiền Trung ương cùng địa phương).

IV. dailykhmerpost.comỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1.dailykhmerpost.comừng giang sơn đổi dailykhmerpost.comới, dailykhmerpost.comừng Đảng quang vinh, dailykhmerpost.comừng xuân Kỷ Hợi 2019!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thành công nhiệdailykhmerpost.com vụ phát triển tài chính - thôn hội nădailykhmerpost.com 2019!