Các bước lập báo cáo tài chính trên misa

     
IndexBookmarkPrint
Home>2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ>2.13. Tổng hợp>Lập report tài chính>Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính

1. Nội dung
Giúp lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của bộ Tài chính để ship hàng cho công tác thống trị của Doanh nghiệp, phòng ban Thuế, cơ quan Nhà nước và phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hệ thống báo cáo tài chính gồm những: Với đơn vị chức năng áp dụng chế độ kế toán theo TT200: Bảng cân nặng đối kế toánMẫu số B01 - doanh nghiệp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B02 - dn Báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệMẫu số B03 - doanh nghiệp Bản thuyết minh Báo cáo tài chínhMẫu số B09 - doanh nghiệp Với đơn vị áp dụng cơ chế kế toán theo TT133: Bảng cân đối tài khoản chủng loại sốF01 - DNN report tình hình tài chính.MẫuB01a - DNN và B01b - DNN report kết quả hoạt động kinh doanhMẫuB02 - DNN báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệMẫuB03-DNN Thuyết minh report tài chínhMẫuB09-DNN Với đơn vị chức năng áp dụng chế độ kế toán theo QĐ48: báo cáo kết quả vận động kinh doanh chủng loại số B02-DNN report lưu chuyển tiền tệMẫuB03-DNN Bảng phẳng phiu tài khoản chủng loại F01-DNN Với đơn vị chức năng áp dụng cơ chế kế toán theo TT24 báo cáo tình hình tăng, bớt vốn công ty sở hữ của HTX mẫu F02-HTX report thu, chi chuyển động tín dụng nội bộMẫu F03-HTX báo cáo tổng hợp thực trạng cho thành viên vay vốnMẫu F04-HTX
2. Giải đáp trên phần mềm

Nghiệp vụ "Lập report tài chính" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Lập report tài chính
Lập báo cáo tài bao gồm theo TT 200
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, dấn ThêmBáo cáo tài chính.

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ. Lưu ý: Với tài liệu đa bỏ ra nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, ví như tích lựa chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng người sử dụng giữa những chi nhánh. Chương trình sẽ thực hiện bù trừ nợ công của thuộc 1 đối tượng người tiêu dùng (với Tài khoản cụ thể theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

Bạn đang xem: Các bước lập báo cáo tài chính trên misa

Bạn đang xem: các bước lập báo cáo tài chính trên misa

3. Chọn report tài chính nên lập: công tác mặc định tích lựa chọn B01-DN Bảng bằng vận kế toán cùng không được cho phép bỏ tích. Các report còn lại kế toán tài chính sẽ tuyển lựa lập theo nhu cầu thực tế của solo vị. Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu quản lý của solo vị, kế toán tài chính chỉ được lựa chọn lập 1 trong 2 báo cáo: B03-DN báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DN-GT báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP gián tiếp)
*

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ auto lấy tài liệu lên các báo cáo đã chọn: Tab B01-DNBảng cân đối kế toán.
*

Lưu ý:Trường hợpBảng phẳng phiu kế toán không cân, kế toán hoàn toàn có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn chọn chức năngKiểm tratrên tabB01-DN. Thao tác chi tiết xem phía dẫntại đây. Tab B02-DNBáo cáo kết quả vận động kinh doanh.
*

Lưu ý: Trường hợpBáo cáo kết quả vận động kinh doanhphát sinh những chứng từ kiểm soát và điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán tài chính sẽ áp dụng chức năngChọn nghiệp vụ cho những chứng từtrên tabB02-DNđể xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ bỏ đó. Thao tác cụ thể xem phía dẫntại đây. Tab B03-DN/B03-DN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP con gián tiếp).
*

*

Lưu ý:Để báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ rước lên số liệu thiết yếu xác, kế toán cần triển khai Chọn lại vận động LCTT cho các chứng từ/Chọn nhiệm vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ, xem hướng dẫn đưa ra tiếttại đây. 5. Có thể xem cách tùy chỉnh công thức lấy tài liệu lên report tài chính và tùy chỉnh cấu hình lại những công thức này bằng phương pháp chọn chức năngThiết lập công thức.Chi huyết cách tiến hành xemtại đây. 6. Nhập bổ sung dữ liệu cho những cột không được tùy chỉnh thiết lập công thức tính, tiếp đến nhấn Cất. 7. Chọn tính năng In trên thanh lý lẽ để in luôn báo cáo tài chính.


Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước lịch trình sẽ auto lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu chưa phải liên năm, kế toán đang tự nhập tài liệu vào các cột này.

2. Ngôi trường hợp gồm phát sinh đổi khác chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh lý lẽ để cập nhật lại dữ liệu tiên tiến nhất lên report tài chính.

3. Ngôi trường hợp ước ao xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã có được lập kèm báo cáo tài chính, kế toán tài chính nhấn lựa chọn vào tab tương ứng, sau đó chọn tác dụng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường hợp muốn bổ sung thêm báo cáo tài bao gồm cần in, kế toán thừa nhận chọn tính năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.


5. Đối với doanh nghiệp đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài thiết yếu ở cấp cho Tổng công ty, thì lịch trình sẽ tổng thích hợp số liệu của riêng rẽ Tổng công ty và của toàn bộ các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài chính theo TT133
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, dìm ThêmBáo cáo tài chính bên trên thanh giải pháp (hoặc nhấn chuột buộc phải chọn chức năng Báo cáo tài chính).

2. Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng thứ nhất năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ. Lưu ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, nếu như tích lựa chọn Bù trừ nợ công của cùng đối tượng người sử dụng giữa những chi nhánh. Công tác sẽ triển khai bù trừ nợ công của thuộc 1 đối tượng (với Tài khoản cụ thể theo đối tượng) giữa những chi nhánh phụ thuộc. 3. Chọn báo cáo tài chính đề nghị lập: lịch trình ngầm định tích chọn report B01a-DNN báo cáo tình hình tài chính và cần nhập 1 trong 2 chủng loại B01a-DNN hoặc B01b-DNN. Các report còn lại kế toán tài chính sẽ chọn lựa lập theo nhu cầu thực tế của đối chọi vị. Riêng rẽ với Bảng cân đối tài khoản rất có thể tích chọn lựa thêm thông tin Hiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK. Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu cai quản của đối chọi vị, kế toán tài chính chỉ được lựa chọn lập một trong 2 báo cáo:B03-DNN báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT báo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP gián tiếp).
4. Nhấn Đồng ý, lịch trình sẽ tự động hóa lấy tài liệu lên các report đã chọn: Tab B01a-DNN/B01b-DNNBáo cáo thực trạng tài chính.
Lưu ý:Trường hợpBáo cáo tình hình tài chínhkhông cân, kế toán hoàn toàn có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn lựa chọn chức năngKiểm tratrên tabB01a-DNN/B01b-DNN. Thao tác chi tiết xem phía dẫntại đây. Tab B02-DNN Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.
Lưu ý: trường hợpBáo cáo kết quả chuyển động kinh doanhphát sinh các chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán tài chính sẽ thực hiện chức năngChọn nghiệp vụ cho các chứng từtrên tabB02-DNNđể xác định lại nghiệp vụ cho các chứng trường đoản cú đó. Thao tác chi tiết xem hướng dẫntại đây. Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP loại gián tiếp).
Lưu ý:Để report lưu giao dịch chuyển tiền tệ rước lên số liệu chính xác, kế toán nên thực hiệnChọn lại chuyển động LCTT cho các chứng từ/Chọn nhiệm vụ và chuyển động LCTT cho những chứng từ, xem hướng dẫn đưa ra tiếttại đây.

Xem thêm: Những Điểm Tham Quan Ở Phú Quốc Thu Hút, Tổng Hợp 35 Địa Điểm Du Lịch 【Phú Quốc】 Hot Nhất

Tab F01-DNNBảng bằng vận tài khoản.
5. Rất có thể xem cách tùy chỉnh thiết lập công thức lấy dữ liệu lên báo cáo tài chủ yếu và thiết lập lại những công thức này bằng cách chọn chức năngThiết lập công thức.Chi ngày tiết cách triển khai xemtại đây. 6. Nhập bổ sung dữ liệu cho những cột không được tùy chỉnh thiết lập công thức tính, tiếp đến nhấn Cất. 7. Chọn tính năng In bên trên thanh luật pháp để in luôn báo cáo tài chính.

Lưu ý:

1.Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước lịch trình sẽ tự động hóa lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu chưa phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập tài liệu vào những cột này.

2. Trường hợp tất cả phát sinh đổi khác chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, kế toán rất có thể sử dụng tính năng Lấy lại dữ liệu bên trên thanh giải pháp để update lại dữ liệu tiên tiến nhất lên báo cáo tài chính.

3. Ngôi trường hợp ao ước xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN) đã có được lập kèm report tài chính, kế toán tài chính nhấn lựa chọn vào tab tương ứng, sau đó chọn tác dụng Xoá phụ lục bên trên thanh công cụ.

4. Trường đúng theo muốn bổ sung thêm báo cáo tài chính cần in, kế toán nhấn chọn tính năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.


5. Đối với công ty đa chi nhánh, giả dụ lập report tài thiết yếu ở cung cấp Tổng công ty, thì lịch trình sẽ tổng phù hợp số liệu của riêng rẽ Tổng doanh nghiệp và của toàn bộ các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài chủ yếu theo QĐ48
1. Vào phân hệ Tổng hợptab Lập BCTC, nhận ThêmBáo cáo tài chính trên thanh khí cụ (hoặc nhấn chuột bắt buộc chọn công dụng Báo cáo tài chính).

2. Lựa chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý hoặc năm hoặc 6 tháng đầu năm, 6 mon cuối năm, hoặc theo khoảng thời gian bất kỳ. Lưu ý: Với tài liệu đa đưa ra nhánh, lúc lập BCTC của Tổng công ty, nếu như tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng giữa các chi nhánh. Công tác sẽ triển khai bù trừ nợ công của cùng 1 đối tượng (với Tài khoản cụ thể theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc. 3. Chọn report tài chính đề xuất lập: chương trình ngầm định tích chọn báo cáoB01-DNN Bảng bằng phẳng kế toánvà không cho phép bỏ tích. Các báo cáo còn lại kế toán tài chính sẽ lựa chọn lập theo nhu cầu thực tế của 1-1 vị. Riêng vớiBảng bằng phẳng tài khoảncó thể tích chọn lựa thêm thông tinHiển thị số dư 2 trên bảng CĐTK. Tùy theo điểm lưu ý và nhu cầu cai quản của 1-1 vị, kế toán chỉ được chọn lập một trong các 2 báo cáo:B03-DNN report lưu giao dịch chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)hoặcB03-DNN-GT báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (PP gián tiếp).
4. Dìm Đồng ý, công tác sẽ auto lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn: Tab B01-DNN Bảng bằng vận kế toán.
Lưu ý:Trường hợpBảng bằng vận kế toánkhông cân, kế toán rất có thể tìm nguyên ngân bằng phương pháp nhấn lựa chọn chức năngKiểm tratrên tabB01-DNN. Thao tác chi tiết xem phía dẫntại đây. Tab B02-DNN Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.
Lưu ý: trường hợpBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanhphát sinh những chứng từ kiểm soát và điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán tài chính sẽ sử dụng chức năngChọn nghiệp vụ cho những chứng từtrên tabB02-DNNđể xác định lại nghiệp vụ cho các chứng trường đoản cú đó. Thao tác cụ thể xem hướng dẫntại đây. Tab B03-DNN/B03-DNN-GTBáo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)/Báo cáo lưu chuyển khoản tệ (PP loại gián tiếp).
Lưu ý:Để report lưu chuyển tiền tệ rước lên số liệu thiết yếu xác, kế toán đề nghị thực hiệnChọn lại vận động LCTT cho các chứng từ/Chọn nghiệp vụ và chuyển động LCTT cho các chứng từ, xem phía dẫn bỏ ra tiếttại đây. Tab F01-DNNBảng phẳng phiu tài khoản
5. Hoàn toàn có thể xem cách thiết lập công thức lấy dữ liệu lên report tài bao gồm và tùy chỉnh lại những công thức này bằng cách chọn chức năngThiết lập công thức.Chi huyết cách tiến hành xemtại đây. 6. Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột ko được tùy chỉnh cấu hình công thức tính, kế tiếp nhấn Cất. 7. Chọn chức năng In trên thanh phương tiện để in luôn report tài chính.

Lưu ý:

1. Đối với tài liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước lịch trình sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu chưa phải liên năm, kế toán đang tự nhập tài liệu vào những cột này.

2. Ngôi trường hợp tất cả phát sinh đổi khác chứng từ trong kỳ lập report tài chính, kế toán có thể sử dụng tính năng Lấy lại dữ liệu trên thanh vẻ ngoài để cập nhật lại dữ liệu mới nhất lên report tài chính.

3. Ngôi trường hợp mong xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN) đã có lập kèm report tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng, sau đó chọn công dụng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.

4. Trường phù hợp muốn bổ sung thêm báo cáo tài chủ yếu cần in, kế toán dấn chọn chức năng Thêm phụ lục trên thanh công cụ.


5. Đối với doanh nghiệp đa đưa ra nhánh, nếu như lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, thì lịch trình sẽ tổng đúng theo số liệu của riêng biệt Tổng doanh nghiệp và của tất cả các trụ sở hạch toán phụ thuộc.

Lập report tài chính theo TT 24
Xem trả lời tại đây.
Lập Thuyết minh báo cáo tài chính
Vào phân hệ Tổng hợp ab Lập BCTC, chọn chức năng ThêmThuyết minh report tài chính. Lựa chọn kỳ báo cáo, tiếp nối nhấn Đồng ý.