Các bài toán tính nhanh lớp 2

     

a) Viết số lớn nhất có tía chữ số.b) Viết số nhỏ bé nhất có bố chữ số.

Bạn đang xem: Các bài toán tính nhanh lớp 2

Bài 2.Đặt tính rồi tính:a) 283 + 611 b) 864 – 210 c) 527 + 162 d) 875 – 263

Bài 3.Tính theo phong cách hợp lí:

*

Bài 4.Tính nhanh:

a) 23+ 15 + 7 + 24 + 31b) 32- 15 + 18 – 5 + 20

Bài 5.Tính nhanh:

a) 34 + 14 + 36 + 46b) 38 – 5 + 35 – 8

Bài 6.Thay chữ số yêu thích hợp vào dấu ? để được các phép tính đúng:

*

Bài 7.Thay chữ số ưng ý hợp vào dấu ? để được những phép tính đúng:

a) ?? + 5 = 55b) ?00 + ?0 + ? = 888

Bài 8.Thay chữ số đam mê hợp vào dấu ? để được các phép tính đúng:

*

Bài 9.Tìm X,biết:

a) X – 422 = 415 b) 204 + X = 376c) X + 210 = 311 d) X – 325 = 261

Bài 10.Tìm X, biết:

a) X + 423 = 675b) X – 214 = 300 + 53c) x + 112 + 143 = 999 – 102

Bài 11.Tìm X,biết:

a) X – 123 = 400 + 56b) 962 – X = 869 – 28c) 45 + 47 – X = 59 + 9

a) 9; 12; 15; 18; …b) 100; 200; 300; 400; …c) 110; 120; 130; 140; …

Bài 13.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số tám trăm linh chín viết là:A. 8009 B. 809 C. 890 D. 8090

Bài 14.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số nhỏ nhắn nhất có cha chữ số khác biệt là:A.102 B. 201 C. 890 D. 8090

Bài 15.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả phép tính 35 + 17 + 610 là:A. 685 B. 662 C. 626 D. 652

Bài 16.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả phép tính 789 – 315 – 43 là:A. 430 B. 134 C. 431 D. 341

Bài 17.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Ngày thứ nhất ô tô đi được 475km, ngày thứ hai xe hơi đó đi được 314km. Hỏi cả hai ngày xe hơi đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?A. 978km B. 798km C. 789km D. 161 km

Bài 18.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Một trang trại bao gồm 987 nhỏ gà mái. Số kê trống ít hơn số con kê mái 283 con. Hỏi trang trại đó gồm bao nhiêu con gà trống?A. 704 nhỏ B. 703 con C. 702 con D. 720 con

Bài 19.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Để thực hiện chương trình kế hoạch nhỏ, ngày thứ nhất trường của Hà thu được 276kg giấy vụn, ngày thứ nhì thu được 323kg giấy vụn. Vậy cả nhị ngày trường của Hà thu được số giấy vụn là:

A. 599kg B. 630kg C. 995kg D. 959kg

Bài 20.Viết tất cả các số có tía chữ số cơ mà chữ số sản phẩm đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 7 đơn vị, chữ số mặt hàng trăm bằng 4.

Bài 21.Tổng của nhị số nuốm đổi thế làm sao nếu một số hạng của nó tăng thêm 300 đơn vị cùng giữ nguyên số hạng kia?

Bài 22.Tính tổng cùng hiệu số nhỏ nhất có cha chữ số cùng số nhỏ nhất gồm hai chữ số.

Bài 23.Xe thứ nhất chở được 980kg gạo, xe cộ thứ hai chở không nhiều hơn xe pháo thứ nhất 250kg gạo. Hỏi xe cộ thứ hai chở được từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 24.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hồ Sơ, Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu, Nhập Hộ Khẩu, Thủ Tục Tách Hộ Khẩu, Nhập Hộ Khẩu

Đường từ bên Lan đến trường đi qua một trạm xe pháo buýt, biết đường từ nhà tới trạm xe pháo buýt nhiều năm 220m, đường từ nhà đến trường nhiều năm 550m. Tính quãng đường từ trạm xe pháo buýt đến trường.

Bài 25.Viết những số sau thành tổng những trăm, chục, đơn vị:234; 230; 405

Bài 26.Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 451b) 637 + 162c) 503 + 354d) 200 + 627e) 408 + 31

g) 67+132

Bài 27.Tính nhẩm:

a) 400 + 300b) 700 + 300c) 500 + 100d) 200 + 200e) 500 + 200

g)300 + 100

Bài 28.Đặt tính rồi tính:

a) 595 – 354b) 987 – 244c) 798 – 145d) 899 – 842e) 289 – 25

g) 258 – 105

II. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Bài 1.Tính giá chỉ trị biểu thức:

a) 3 x 8 + 56b) 4 x 9 – 16c) 5 x 9 + 38

Bài 2. Tính nhanh:

a) 4 + 4 + 4 +15b) 5 + 5 + 5 + 5 – 18c) 3 + 3 + 3 + 3 – 8

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Kết quả của phép tính 4 x 9 + 423 là:A. 460 B. 459 C. 458 D. 549

Bài 4.Lan có 80 quyển vở. Hà tất cả số vở nhát số vở của Lan 4 lần, nhưng lại không nhiều hơn Mai 8 quyển. Hỏi:a) Mai gồm bao nhiêu quyển vở?b) Cả ba bạn tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài 5.Trong vườn trồng bố loại cây: xoài, bưởi, na. Tổng số cây trong vườn là 1000 cây, biết số cây xoài gấp 2 lần số cây bưởi cùng số cây xoài là 200 cây. Tính số cây bưởi và số cây na.

Bài 6.Một trại lợn tất cả tất cả 600 bé lợn. Lần xuất chuồng thứ nhấtngười ta đã cung cấp đi 1/2 số lợn. Hỏi:a) Số lợn đem buôn bán là bao nhiêu con?b) Số lợn còn lại là bao nhiêu con?

Bài 7.Một trại lợn, lần xuất chuồng thứ nhất chào bán đi 300 bé lợn, lần xuấtchuồng thứ hai buôn bán đi 1/3 số lợn so với lần thứ nhất với còn lại 20con lợn. Hỏi ban đầu trại lợn tất cả tất cả bao nhiêu con lợn?

Bài 8.Tổng số kê và vịt là 120 con, biết số gà gấp 2 lần số vịt. Hỏi có bao nhiêu gà? từng nào vịt?

Bài 9.Tổng khối lượng thóc với ngô là 300kg, biết khối lượng thóc bằng 1/2khối lượng ngô. Hỏi bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 10.A và B thuộc đi xe pháo máy, xuất phát đồng thời tại nhị đầu đường với đi ngược chiều nhau, sau 1 giờ hai người gặp nhau. Biết trong1 giờ, A đi được quãng đường gấp đôi quãng đường nhưng B đi được, và A đi được quãng đường lâu năm 60km. Tính quãng đường B đi được cùng tổng độ lâu năm quãng đường A cùng B đi được.

Bài 11.Hồng, Hà, Huệ tất cả tổng số vở là 120 quyền. Biết số vở của Hà gấp 3 lần số vở của Huệ, số vở của Huệ là đôi mươi quyển. Tính số vở của mỗi bạn Hồng với Hà.

Bài 12.Nhà Lan đến trường xa gấp đôi nhà Giang đến trường, quãngđường từ công ty Hà đến trường bằng 50% tổng quãng đường từ bên Giang và nhà Lan đến trường. Biết quãng đường từ bên Hà đến trường nhiều năm 300m. Tính độ lâu năm quãng đường từ bên Lan cùng nhà Giang đến trường.

Bài 13.Tính số xăng ban đầu của một trạm xăng, biết buổi sáng sủa trạm xăng đã chào bán được 200 lít, buổi chiều phân phối gấp cha lần buổi sáng và cuối ngày còn lại 105 lít nữa.

Bài 14.Một đại lí cung cấp bưởi Năm Roi tại Hà Nội, lần thứ nhất đại lí nhập về 300 quả bưởi, lần thứ nhị nhập về số bưởi bằng 2 lần số bưởi nhập về lần thứ nhất cùng cộng thêm 50 quả bưởi. Hỏi cả nhị lần đại lí nhập tổng số từng nào quả bưởi?

Bài 15.Nhà Lan biện pháp nhà Hà một quãng đường dài 400m, nhà Hà lạicách đơn vị Huệ một quãng đường bằng 1/2 quãng đường từ đơn vị Lan đến nhà Hà. Hỏi quãng đường từ công ty Lan đến công ty Huệ dài từng nào mét, biết rằng muốn tới được bên Huệ, Lan phải đi qua công ty Hà?

Bài 16.Từ bên Lan về quê ngoại phải đi một quãng đường lâu năm 27km. Trên đường đi ô tô về quê, Lan phải đi qua một xí nghiệp sản xuất sảnxuất gạch, biết rằng ô tô đi với vận tốc đều, nhưng mới chỉ điđược 1/3 số thời gian cần thiết để về quê thì đã đi tới đơn vị máysản xuất gạch. Hỏi từ xí nghiệp gạch về quê ngoại còn baonhiêu ki-lô-mét nữa?