Bài tập tính từ và trạng từ

     

Việc đọc rõ tác dụng của từng nhiều loại từ trong câu là điều vô cùng quan trọng để nói theo một cách khác đúng và viết chuẩn chỉnh tiếng Anh. Vào đó, tính từ và trạng từ luôn luôn là từ nhiều loại đánh đố thí sinh bởi vì những “biến hóa khôn lường” của chúng. Nội dung bài viết sau vẫn giúp chúng ta hiểu sâu hơn về 2 các loại từ này và biện pháp áp dụng trong những bài tập cập năm 2021 dưới đây. 


1. Giải pháp dùng tính từ và trạng tự trong giờ đồng hồ anh

Vị trí của tính từ với trạng trường đoản cú thường chạm mặt trong một câu: Trạng từ bỏ đứng trước tính từ, hoặc rất có thể đứng trước một trạng từ khác. Để gọi kĩ hơn, thuộc phân tích mỗi loại một cách chi tiết hơn tiếp sau đây nhé. 

Tính từ (Adjectives)

*
Tính từ bỏ trong giờ anh

Tính trường đoản cú là từ chỉ tính chất, nấc độ, phạm vi, … của một người hoặc vật. Nó ngã nghĩa đến danh từ, đại tự hoặc liên rượu cồn từ (linking verb). Nó vấn đáp cho câu hỏi What kind?. Tính từ luôn đứng trước danh trường đoản cú được bửa nghĩa: This is my lovely daughter.

Bạn đang xem: Bài tập tính từ và trạng từ

Trừ ngôi trường hợpgalore (nhiều, phong phú, dồi dào) và general vào tên những cơ quan, các chức vụ to là nhì tính từ che khuất danh tự được xẻ nghĩa:

Ví dụ:

There were people galore in her birthday party. (Có không ít người trong bữa tiệc mừng sinh nhật của cô ý ấy.)UN Secretary General (Tổng thư ký liên hợp quốc).

Tính tự đứng sau các đại từ phiếm chỉ (something, anything, anybody…)

Ví dụ:

It’s something beautiful. (Thứ gì đẹp thế)She is somebody quite talkative. (Cô ấy là bạn khá hoạt ngôn)

Tính tự được chia thành 2 loại là tính từ diễn tả (Descriptive adjective) và tính từ số lượng giới hạn (Limiting adjective). Tính từ biểu thị là các tính tự chỉ màu sắc sắc, kích cỡ, quality của một đồ vật hay người. Tính từ giới hạn là tính từ bỏ chỉ số lượng, khoảng cách, tính chất sở hữu, … Tính trường đoản cú không đổi khác theo ngôi cùng số của danh từ nhưng mà nó ngã nghĩa, trừ trường vừa lòng của these” cùng those”.

TÍNH TỪ MÔ TẢ

TÍNH TỪ GIỚI HẠN

beautiful

large

red

interesting

important

colorful

one, two

first, second

my, your, his

this, that, these, those

few, many, much

số đếm

số máy tự

tính hóa học sở hữu

đại từ bỏ chỉ định

số lượng

Khi tính từ miêu tả bổ nghĩa cho 1 danh tự đếm được số ít, nó thông thường có mạo từ”a, an” hoặc “the” đứng trước như: a great party, an exciting adventure, the pink pillow .

Tính tự đi trước danh từ mà lại đi sau liên từ . Tính tự chỉ bổ nghĩa đến danh từ, đại từ và liên từ.

Nếu vào một nhiều từ có tương đối nhiều tính tự cùng bửa nghĩa cho 1 danh tự thì vật dụng tự những tính từ đã như sau: tính từ sở hữu hoặc mạo từ, opinion (ý kiến), kích thước (kích cỡ), age (tuổi tác), shape (hình dáng), màu sắc (màu sắc), origin (nguồn gốc), material (chất liệu), purpose (mục đích). Chú ý rằng tính trường đoản cú sở hữu (my, your, our…) hoặc mạo từ (a, an, the) nếu bao gồm thì luôn đi trước các tính tự khác. Ví như đã dùng mạo từ bỏ thì không cần sử dụng tính từ mua và ngược lại.

Ví dụ về vật dụng tự sắp xếp các tính từ:

A smart young Italian girl (Một cô bé người Ý trẻ em thông minh)The small round plastic bowl (Một loại bát bởi nhựa tròn toMy huge xanh sleeping bag (Cái túi ngủ greed color rất khổng lồ của tôi)

art/poss

opinion

size

age

shape

color

origin

material

purpose

noun

a

smart

 

young

  

Italian

  

girl

the

 

small

 

round

  

plastic

 

bowl

my

 

huge

  

blue

  

sleeping

bag

Trạng từ bỏ (Adverb)

*
Trạng tự trong tiếng anh

Trạng trường đoản cú (phó từ) vấp ngã nghĩa đến động từ, cho 1 tính trường đoản cú hoặc cho 1 phó từ bỏ khác. Nó vấn đáp cho thắc mắc How?

Ví dụ:

You don’t play basketball very well. (How well vì I play?)Jessi ate too much. (How much did Jessi eat?)She cooks very well. (How was she doing her exam ?)Henry is running fastly. (How is Henry running?)

Thông thường, các tính từ tế bào tả có thể đổi khác thành phó từ bằng phương pháp thêm đuôi-ly vào tính từ.

Ví dụ: She is a careless driver. She always drives carelessly.

TÍNH TỪ

PHÓ TỪ

bright

careful

quiet

brightly

carefully

quietly

Tuy nhiên, có một số tính từ không tuân theo quy tắc trên:

* một số tính từ sệt biệt: good => well; hard => hard; fast => fast; …

Ví dụ:

You are a good artist. You draw very well.

Một số tính từ cũng có thể có tận cùng là đuôi ly (lovely, friendly) phải để thay thế sửa chữa cho phó từ của các tính từ bỏ này, bạn ta dùng: in a/ an + Adj + way/ manner.

Ví dụ:

Johnny is a friendly man. He behaved me in a friendly way.

Các từ sau cũng chính là phó từ: so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too. các phó trường đoản cú được chia làm 6 một số loại sau:

ADVERB OF

Trạng ngữ

EXAMPLE

Ví dụ

TELL US

Ý nghĩa

Manner (cách thức)

happily, bitterly

how something happens

Degree (mức độ)

totally, completely

how much ST happens, often go with an adjective

Frequency (tần suất)

never, often

how often ST happens

Time (thời gian)

recently, just

when things happen

Place (nơi chốn)

here, there

where things happen

Disjunctive (quan điểm)

hopefully, frankly

opinion about things happen

Các phó từ thường đóng vai trò trạng ngữ trong câu. Dường như các ngữ giới tự cũng đóng vai trò trạng ngữ như phó từ, chúng gồm 1 giới từ mở màn và danh tự đi sau nhằm chỉ: địa điểm (at home), thời gian (at 5 pm), phương tiện (by train), tình huống, hành động. Những cụm từ này đa số có công dụng và cách thực hiện như phó từ, cũng có thể coi là phó từ.

Về sản phẩm tự, các phó tự cùng bổ nghĩa cho một động tự thường xuất hiện thêm theo sản phẩm công nghệ tự: manner, place, time. Nói chung, phó tự chỉ phương thức của hành động (manner – cho thấy thêm hành động diễn ra như gắng nào) thường xuyên liên hệ nghiêm ngặt hơn với động từ đối với phó từ bỏ chỉ địa điểm (place) với phó từ chỉ địa điểm lại liên kết với cồn từ nghiêm ngặt hơn phó từ chỉ thời gian (time).

Ví dụ: The young lady has been waiting patiently at the restaurant for hours.

Về vị trí, các phó tự hầu như hoàn toàn có thể xuất hiện bất kể chỗ như thế nào trong câu: cuối câu, đầu câu, trước cồn từ chính, sau trợ đụng từ cơ mà cũng vì chưng thế, nó là vụ việc khá phức tạp. Vị trí của phó từ có thể làm chuyển đổi phần nào chân thành và ý nghĩa của câu.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Địa Danh Nổi Tiếng Ở Mỹ Không Thể Bỏ Lỡ, Top 20 Địa Điểm Du Lịch Việt Nam Hot Nhất

Nên xem: hướng dẫn tự ôn TOEIC cấp cho tốc tại nhà từ A cho Z

2. Vệt hiệu phân biệt tính từ và trạng từ

Việc xác định đuôi tính từ (hay trạng từ) đóng một vai trò quan lại trọng. Biết được vị trí của tính từ tốt trạng trường đoản cú giúp vấn đáp được những câu hỏi.

Dấu hiệu phân biệt tính từ

Tận cùng là“able”: comparable, comfortable, capable, considerable

Ví dụ: (Ex): They are capable of buying that house.

Tận cùng là“ible”: responsible, possible, flexible

Ex: His schedule is very flexible.

Tận cùng là“ous”: dangerous, humorous, notorious, poisonous

Ex: That is the most dangerous woman I’ve ever met.

Tận cùng là“ive”: attractive, decisive

Ex: He is a decisive person.

Tận cùng là“ent”: confident, dependent, different

Ex: You are too different from us.

Tận thuộc là“ful”: careful, harmful, beautiful

Ex: Chloe is the most beautiful woman I know.

Tận cùng là“less”: careless, harmless

Ex: He is fired because of his careless attitude lớn the monetary issue

Tận thuộc là“ant”: important

Ex: Unemployment is the important interest of the whole company

Tận cùng“ic”: economic, specific, toxic

Ex: Let’s highlight the specific main point in your essay.

Tận thuộc là“ly”: friendly, lovely, costly

Ex: That kind of technology can be very costly.

Tận cùng là“y”: rainy, sunny, muddy (đầy bùn), windy…

Ex: I like rainy weather.

Tận cùng là“al”: economical (tiết kiệm), historical, physical…

Ex: Instead of driving khổng lồ work, he has found out a more economical way to save money.

Tận thuộc là“ing”: interesting, exciting, moving = touching (cảm động)

Ex: That was such a moving film.

Tận cùng là“ed”: excited, interested, tired, surprised…

Ex: I’m really interested in watching her art.

Dấu hiệu phân biệt Trạng từ

Trạng từ kết cấu khá đơn giản:

Adv= Adj+ly: wonderfully, beautifully, carelessly…

Ex: You draws very beautifully.

3. Bài bác tập ôn luyện

Để giúp chúng ta hiểu thêm về phần ngữ pháp TOEIC: Tính từ và trạng tự này, sau đó là phần bài tập, các bạn cũng có thể tải về máy nhằm ôn luyện thêm nhé.

Tải bài tập về máy: https://drive.google.com/open?id=1HwRPLzwRP9dc-YUOQVSCO3FKqQvu3zXsJq5dWtKFE8U

Trên đây là tổng thích hợp các kim chỉ nan về tính từ cùng trạng từ, góp các bạn có thể tham khảo với ôn luyện ngữ pháp TOEIC để triển khai bài thật chủ yếu xác. Nếu khách hàng nào vẫn chưa vắt rõ về phong thái dùng của tính từ và trạng từ, thì hoàn toàn có thể tham gia vào lớp học TOEIC Online của Thầy Quý FireEnglish 980 sẽ huấn luyện và đào tạo và phía dẫn bạn một cách rõ ràng và chi tiết hơn nhé.