Bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4

Một hình thoi tất cả tổng độ dài hai đường chéo bằng 45cm, biết đường chéo cánh thứ nhất bởi 3/2 đường chéo cánh thứ hai. Hỏi hình thoi kia có diện tích bằng bao nhiêu?

Giải:

*

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Đường chéo thứ nhất dài:

45 : 5 x 3 = 27 (cm)

Đường chéo cánh thứ nhì dài:

45 – 27 = 18 (cm)

Diện tích hình thoi:

27 x 18 : 2 = 243 (cm2)

Đáp số: 243cm2.

Bài 3. Một miếng khu đất hình thoi có độ lâu năm một cạnh bằng 42m, fan ta mong rào xung quanh miếng đất bằng 4 con đường dây kẽm gai. Hỏi cần toàn bộ bao nhiêu mét dây kẽm gai để rào?

Giải:

Chu vi miếng đất hình thoi:

42 x 4 = 168 (m)

Số mét dây kẽm gai cần có để rào miếng khu đất là:

168 x 4 = 672 (m)

Đáp số: 672m.

Bài 4. Biết hình chữ nhật ABCD tất cả chu vi 22m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 3m. Em hãy tính diện tích hình thoi MNPQ.

*

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

22 : 2 = 11 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ABCD là:

(11 – 3) : 2 = 4 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 = 7 (cm)

Hình thoi MNPQ tất cả đường chéo cánh QN = AB = 7cm, đường chéo cánh MP = BC = 4cm đề xuất có diện tích bằng:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 14cm2.

Bài 5. Tìm diện tích hình chữ nhật MBOA, biết hình thoi ABCD có diện tích s bằng 48cm2 với đường chéo cánh AC = 12cm.

*

Giải:

Độ dài đường chéo BD của hình thoi ABCD bằng:

48 x 2 : 12 = 8 (cm)

Độ lâu năm đoạn BO bằng:

8 : 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn AO bằng:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MBOA bằng:

6 x 4 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Bài 6. Tìm diện tích s hình chữ nhật ABCD, biết hình thoi AMBN có diện tích s bằng 14cm2, độ lâu năm đoạn trực tiếp MO bởi 2cm với chu vi hình chữ nhật ABCD bởi 22cm

*

Giải:

Độ dài đoạn MN bằng:

2 x 2 = 4 (cm)

Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB bằng:

14 x 2 : 4 = 7 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

22 : 2 = 11 (cm)

Độ lâu năm chiều rộng lớn AD của hình chữ nhật ABCD bằng:

11 – 7 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

7 x 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.

Xem thêm: Koutetsujou No Kabaneri Of The Iron Fortress, Thiết Giáp Chi Thành

Tính diện tích s hình thoi biết độ dài hai đường chéo cánh là:

a) 3m8dm cùng 5m

b)4m3cm và 60dm

Bài 2. Tính diện tích s hình thoi, biết tổng độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 1m và hiệu độ lâu năm hai đường chéo cánh đó là 24cm.

Bài 3. Một hình thoi có độ nhiều năm đáy to là 36cm, đáy bé xíu bằng ¾ lòng lớn. Tính diện tích s hình thoi đó.

Bài 4. Hình bên tất cả hình chữ nhật ABCD. Trung điểm của các cạnh thành những hình thoi MNPQ. Cho thấy thêm AB = 18cm cùng BC = 2/3 AB. Tính diện tích s phần sơn đậm.

*

Bài 5. Hình thoi ABCD có diện tích s 54m2, độ lâu năm đường chéo AC là 12m. Tính độ nhiều năm đường chéo BD.

Bài 6. mang lại hình thoi ABCD gồm BC = 8cm, độ cao AH = 5cm. Tính diện tích hình thoi ABCD ( hình thoi được xem là hình bình hành)

*

Bài 7. mang đến hình thoi ABCD tất cả BC = 25cm, chiều cao AH = 24cm, BD = 40cm. Tính độ lâu năm đường chéo cánh AC.