Bài tập tiếng anh 11 theo unit

     

Leave a Reply Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường cần được khắc ghi *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình chú ý này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 theo unit


*

Các quy tắc tiến công trọng âm

Trọng âm theo phiên âm

– Trọng âm không khi nào rơi vào âm / ə / hay là âm /əʊ/.

Nếu như trong một từ có chứa cả hai nhiều loại âm là / ə / và /əʊ/ thì trọng âm lâm vào tình thế phần tất cả chứa âm /əʊ/.

Ví dụ 4:

+ mother /’mʌðə/: từ này có trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết thứ nhất vì âm thứ 2 có cất âm / ə /.

+ hotel /həʊ’tɛl/: từ này có trọng âm rơi vào tình thế âm tiết sản phẩm hai vì âm đầu tiên có đựng âm /əʊ/.

+ suppose /sə’pəʊz/: trọng âm rơi vào tình thế âm sản phẩm công nghệ hai.

Trọng âm thường rơi vào tình thế nguyên âm lâu năm hoặc nguyên âm song hoặc âm cuối kết thúc với nhiều hơn thế nữa một phụ âm.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Buồn Cười Nhất Thế Giới Bạn Không Thể Bỏ Qua, Phim Hài Buồn Cười Nhất Thế Giới

Ví dụ 5:

+ disease /dɪ’ziːz/: từ này có trọng âm rơi vào cảnh âm tiết thứ 2 vì âm thứ 2 có đựng nguyên âm dài /iː/.

+ explain /ɪk’spleɪn/: từ này còn có trọng âm lâm vào cảnh âm tiết thứ 2 vì âm thứ hai có chứa nguyên âm đôi /eɪ/.

+ comprehend /kɒmprɪ’hɛnd/: từ này còn có trọng âm lâm vào âm tiết thiết bị 3 bởi vì âm trang bị 3 xong với 2 phụ âm /nd/.

Nếu tất cả các âm nhưng mà ngắn không còn thì trọng âm rơi vào cảnh âm tiết sản phẩm nhất.

Ví dụ 6:

+ happy /’hæpi/: từ này có trọng âm rơi vào hoàn cảnh âm tiết đầu, do cả /æ/ cùng /i/ phần nhiều là nguyên âm ngắn.

– Trọng âm cùng với hậu tố/ đuôi

+ Hậu tố/ đuôi dấn trọng âm

-eer, -ee, –oo, -oon, -ese, -ette, – esque, – ade, – mental, – nental, – ain

+ Hậu tố/ đuôi làm trọng âm lâm vào cảnh trước âm đó

ion, – ic, – ial, – ive, – ible, – ity, – graphy, – ious/eous, – ish, -ian

+ Hậu tố/ đuôi làm trọng âm dịch chuyển bố âm tính từ cuối lên

-y, – ce, -ate, – ise / ize, – ism / izm

+ Hậu tố không tác động đến trọng âm của từ

-ful, – er, – or, – ist, – ous, – ly, – hood, – ship, – ment,al, – less, – ness, – age, – ure,- ledge,- ing, – ed, – able, – dom, -some, – ent /-ant…

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ LÀM BÀI TẬP VẬN DỤNG 100 CÂU DẤU NHẤN TRỌNG ÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ TRÊN NỀN TẢNG AZOTA.