Bài Tập Tiếng Anh 11 Theo Unit

Leave a Reply Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh 11 theo unit


*

Các quy tắc đánh trọng âm

Trọng âm theo phiên âm

– Trọng âm không bao giờ rơi vào âm / ə / hoặc là âm /əʊ/.

Nếu như trong một từ có chứa cả hai loại âm là / ə / và /əʊ/ thì trọng âm rơi vào phần có chứa âm /əʊ/.

Ví dụ 4:

+ mother /’mʌðə/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất vì âm thứ 2 có chứa âm / ə /.

+ hotel /həʊ’tɛl/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai vì âm thứ nhất có chứa âm /əʊ/.

+ suppose /sə’pəʊz/: trọng âm rơi vào âm thứ hai.

Trọng âm thường rơi vào nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc âm cuối kết thúc với nhiều hơn một phụ âm.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Buồn Cười Nhất Thế Giới Bạn Không Thể Bỏ Qua, Phim Hài Buồn Cười Nhất Thế Giới

Ví dụ 5:

+ disease /dɪ’ziːz/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 vì âm thứ 2 có chứa nguyên âm dài /iː/.

+ explain /ɪk’spleɪn/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 vì âm thứ 2 có chứa nguyên âm đôi /eɪ/.

+ comprehend /kɒmprɪ’hɛnd/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 vì âm thứ 3 kết thúc với 2 phụ âm /nd/.

Nếu tất cả các âm mà ngắn hết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ 6:

+ happy /’hæpi/: từ này có trọng âm rơi vào âm tiết đầu, vì cả /æ/ và /i/ đều là nguyên âm ngắn.

– Trọng âm với hậu tố/ đuôi

+ Hậu tố/ đuôi nhận trọng âm

-eer, -ee, –oo, -oon, -ese, -ette, – esque, – ade, – mental, – nental, – ain

+ Hậu tố/ đuôi làm trọng âm rơi vào trước âm đó

ion, – ic, – ial, – ive, – ible, – ity, – graphy, – ious/eous, – ish, -ian

+ Hậu tố/ đuôi làm trọng âm dịch chuyển ba âm tính từ cuối lên

-y, – ce, -ate, – ise / ize, – ism / izm

+ Hậu tố không ảnh hưởng đến trọng âm của từ

-ful, – er, – or, – ist, – ous, – ly, – hood, – ship, – ment,al, – less, – ness, – age, – ure,- ledge,- ing, – ed, – able, – dom, -some, – ent /-ant…

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ LÀM BÀI TẬP VẬN DỤNG 100 CÂU DẤU NHẤN TRỌNG ÂM ĐƯỢC THIẾT KẾ TRÊN NỀN TẢNG AZOTA.