Bài tập thì quá khứ tiếp diễn lớp 8

     
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp giờ AnhBài tập các thì trong giờ đồng hồ AnhMột số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập thì thừa khứ tiếp nối trong tiếng Anh
Trang trước
Trang sau

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh bọn chúng mình sẽ hỗ trợ cho các bạn phần bài xích tập nhằm thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh này khiến cho bạn ôn tập với hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình diễn trong loạt bài Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn lớp 8

Trước khi có tác dụng Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo trên chương: Thì quá khứ tiếp tục trong giờ đồng hồ Anh.

Với các từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự khám phá vì điều đó sẽ giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm ngừng bài tập, để đối chiếu xem mình có tác dụng đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đó là phần Bài tập thì vượt khứ tiếp diễn:

Sau lúc làm chấm dứt mỗi bài, để đối chiếu với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: What were you doing at these time? Write sentences as in the example. The past continuous is not always necessary (see the second example).

1. (at 8 o"clock yesterday evening) I was having dinner.

2. (at 5 o"clock last Monday) I was on a bus on my way home.

3. (at 10.15 yesterday morning) ..........

4. (at 4:30 this morning) ..........

5. (at 7:45 yesterday evening) ..........

6. (half an hour ago) ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

3. I was working

4. I was in bed asleep

5. I was getting ready khổng lồ go out

6. I was watching TV at home


Bài 2: Use your own ideas khổng lồ complete the sentences.Use the past continuous.

1. Matt phoned while we were having dinner.

2. The doorbell rang while I ..........

3. We saw an accident while we ..........

4. Ann fell asleep whiel she ..........

Xem thêm: Cô Bé Người Cá Ponyo 2008 Full Hd Vietsub, Xem Phim Nàng Tiên Cá Phương Đông

5. The television was on, but nobody ..........

Hiển thị đáp án

Example answers:

2. Was having a shower

3. Were waiting the bus

4. Was reading the paper

5. Was watching it


Bài 3: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. I saw (see) Sue in town yesterday, but she ... (not/see) me. She ... (look) the other way.

2. I ... (meet) Tom and Jane at the airport a few weeks ago. They ... (go) to lớn Paris và I ... (go) lớn Rome. We ... (have) a chat while we ... (wait) for our flights.

3. I ... (cycle) trang chủ yesterday when a man ... (step) out into the road in front of me. I ... (go) quite fast, but luckily I ... (manage) to stop in time & ... (not/hit) him.

Hiển thị đáp án

1. Didn"t see ... Was looking

2. Met ... Were going ... Was going ... Had ... Were waiting

3. Was cycling ... Stepped ... Was going ... Managed ... Didn"t hit


Bài 4: Put the verb into the correct form, past continuous or past simple.

1. Jenny was waiting (wait) for me when I arrived (arrive).

2. "What ... (you/do) at this time yesterday?" I was asleep.

3. "... (you/go) our last night? "No,I was too tired"?

4. How fast ... (you/drive) when the accident ... (happen)?

5. Sam ... (take) a photograph of me while I ... (not/look).

6. We were in a very difficult position. We ... (not/know) what to lớn do.

7. I haven"t seen Alan for ages. When I last ... (see) him, he ... (try) lớn find a job.

8. I ... (walk) along the street when suddenly I ... (hear) footsteps behind me. Somebody ... (follow) me. I was scared & I ... (start) khổng lồ run.

9. When I was young, I ... (want) to be a pilot.

10. Last night I ... (drop) a plate when I ... (do) the washing up ... Fortunatel it ... (not/break).

Hiển thị đáp án

2. Were you doing

3. Did you go

4. Were you driving ... Happened

5. Took ... Wasn"t looking

6. Din"t know

7. Saw ... Was trying

8. Was walking ... Heard ... Was following ... Started

9. Wanted

10. Dropped ... Was doing ... Didn"t break


Đã có tiện ích dailykhmerpost.com trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Download ngay ứng dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài bác Bài tập ngữ pháp giờ Anh của bọn chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/dailykhmerpost.comteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.dailykhmerpost.com để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp giờ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Mới nhất của bọn chúng tôi.