Bài tập nguyên hàm tích phân

     

Tài liệu gồm các các dạng lý thuyết, phương pháp giải và những bài tập nguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích ship hàng cho kỳ thi trung học phổ thông QG môn Toán.


NGUYÊN HÀM

Ví du 1: kiếm tìm nguyên hàm của những hàm số sau:

*

*

*

*

Daïng 1: Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 1

 Phương pháp giải:  

b1: Đặt x = u(t) (điều kiện mang đến t để x chaỵ từ bỏ a mang đến b) => dx = u"(t).dt

b2: Đổi cận:

*

*

*

*

*

*

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - coi ngay