Sắc hoa màu nhớ

     
Hoa phượng rơi đón ngày thu tới. Màu bịn rịn nhớ thừa Thu ơi! ngàn phượng rơi cất cánh vương tóc tôi. Xác tươi color pháo vui tiễn em chiều năm ấy. Xưa từ khu chiến trở lại viếng thăm xóm. Ngàn xác pháo lung linh sao hôm. Chiều hành binh nay qua lối xưa. Thân một chiều gió mưa xác hoả hồng mênh mông. Đời tôi quân nhân, chút tình riêng nhờ cất hộ núi sông. Yêu màu sắc gợi niềm thủy chung. Mà lại rồi vẫn nhớ một trời, vẫn lưu giữ đời đời. Phượng rơi rơi trong tim tôi. Thu vừa sang dung nhan hồng sơn lối. Tình Thu thắm thiết vượt Thu ơi! nhìn màu hoa xưa rã tác rơi. Nhớ vô vàn nhớ ơi!Hát trong màu sắc hoa nhớ. Tôi lại đi thân trời sương gió. Màu sắc hoa thắm vẫn sống trong tôi. Chiều Thu sau ko qua lối xưa để xem trời gió mưa. Xác hoa hồng mênh mông.

Bạn đang xem: Sắc hoa màu nhớ


Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Top 11 Địa Điểm Du Lịch Bắc Giang (Cập Nhật 11/2021), Top 15 Điểm Du Lịch Đẹp Nhất Bắc Giang

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.